Hybride opleidingen: een mix tussen fysiek en digitaal leren

24 februari 2021

‘Hybridiseren’ is sinds het cursusjaar 2020-2021 het belangrijkste werkwoord binnen Wateropleidingen geworden. Zodra het weer mag combineren we fysieke lessen met digitale. Wat houdt hybridiseren in, wat betekent dit voor de cursisten en hoe pakken wij het aan? Dat lees je in dit artikel.

lesroosters2

Voor corona bestonden onze opleidingen voornamelijk uit fysieke bijeenkomsten. De Digitale WaterOpleidingen (DWO) werd hiernaast ingezet om de theorie extra te verduidelijken en deelnemers zich te laten voorbereiden voor de lessen. Toen we vorig jaar vanwege het coronavirus geen fysieke bijeenkomsten meer mochten organiseren, zijn we de lesdagen in rap tempo digitaal gaan aanbieden. Docenten en deelnemers hebben de voor- en nadelen van digitaal onderwijs ervaren. De positieve punten willen we in te toekomst blijven behouden en nemen we mee in de ontwikkeling van hybride opleidingen. Een hybride opleiding bestaat uit een combinatie van fysieke lessen en digitale lessen. fysieke waar het moet, en digitaal waar het kan. Want Wateropleidingen gelooft in de kracht van fysieke én digitale bijeenkomsten.

Hybridiseren?
Hybridiseren betekent dat wij met docenten bestaande fysieke opleidingen aanpassen naar hybride opleidingen. De lesdagen bestaan uit verschillende leervormen als videolessen, digitale lessen en fysieke lessen. We kiezen de meest passende leervorm op basis van de leerdoelen en het ontwerp van de opleiding. Kennisleerdoelen reiken we vooral aan met videolessen, omdat dit veelal door te luisteren naar een docent geleerd kan worden. Bovendien kunnen de videolessen nogmaals bekeken worden in  voorbereiding op het tentamen. Als de leerdoelen van een hoger abstractieniveau zijn, dus meer begrips- of toepassingsgericht, dan kiezen we voor een digitale of fysieke les. Naast de leerdoelen is natuurlijk ook de inhoud van de lesstof bepalend voor welke leervorm wij kiezen. Fysieke lessen hebben de voorkeur bij rollenspellen, interactieve cases en bij een les waarin veel berekeningen moeten worden geoefend.

Wat merken deelnemers hiervan?
Deelnemers mogen erop rekenen dat de lesstof op de meest passende manier wordt aangereikt. Ze wisselen zelfstudie af met fysieke en digitale bijeenkomsten. Ze besparen veel reistijd, omdat ze niet meer ‘standaard’ fysiek aanwezig hoeven te zijn. Verder worden in de opleidingen ook veel meer visuele elementen toegevoegd. Deelnemers leren niet alleen door de theorie te horen, maar ook door het te zien. Dit versterkt elkaar en helpt de cursisten om de lesstof beter te begrijpen. En we zorgen ervoor dat deelnemers elkaar kunnen blijven ontmoeten en onderling ervaringen kunnen delen, ook digitaal. Want het vormen van een netwerk, het samen werken en het uitwisselen van praktijkervaringen blijven een wezenlijk onderdeel van onze opleidingen.

Voor het cursusjaar 2021/2022 staan de opleidingen gepland. Vrijwel alle opleidingen worden in hybride vorm aangeboden. Op de lesroosters vinden deelnemers per dag(deel) wanneer en hoe de lessen worden aangeboden:

lessen

Heb je vragen over de verschillende lesvormen? Neem dan contact op met de opleidingscoördinator van de opleiding.

Mogelijkheden voor maatwerk
Wil je in jouw organisatie een incompany opleiding of cursus organiseren? Ook dat kunnen we hybride verzorgen, of tijdens lockdowns zelf volledig digitaal. Samen kijken we op basis van leerdoelen hoe we de theorie op de meest passende manier kunnen overdragen. Neem contact met ons op voor meer informatie.