Vitens initieert samenwerking tussen CIV Water en Wateropleidingen


Door een initiatief van Vitens dragen twee opleidingsinstituten in de watersector, CIV Water en Wateropleidingen, nu samen bij aan een intern opleidingsprogramma bij het drinkwaterbedrijf. Dat is niet alleen gericht op technische kennisoverdracht, maar ook op ontwikkeling van professionele vaardigheden en houding. “We vullen elkaar fantastisch aan!”, roepen beide opleiders. Toch is de samenwerking nieuw.

Vitens

Artikel door Waterforum, foto: Vitens

Onder de vlag van de ‘Visie watermaken 2025’ heeft de afdeling Winning & Zuivering binnen Vitens de werkprocessen onder de loep genomen en veranderingen doorgevoerd. “Zo is onder andere de functie van procesoperator opgesplitst in twee nieuwe functies”, zegt Jochem Waterval, teammanager Technisch Beheer & Onderhoud bij Vitens. “De procesoperator was bij ons verantwoordelijk voor zowel het onderhoud als voor de bedrijfsvoering op een of meerdere productiebedrijven. Met de snelle technologische en organisatorische ontwikkelingen is gekozen om meer specialisme in de functies aan te brengen, gericht op de toekomst. Sinds 1 januari 2021 hebben we nu procescontrollers en procestechnici. De procestechnici houden zich bezig met het technisch beheer en onderhoud, waar de procescontrollers verantwoordelijk zijn voor de procesbediening, de bedrijfsvoering en de waterverdeling.”

Vraag naar nieuw bloed
Met nieuwe functies en werkgebieden waren er ook nieuwe mensen nodig. De voormalige procesoperators gingen weliswaar door als procescontroller of -technicus, maar er was ook vraag naar nieuw bloed. “En die nieuwe mensen moeten natuurlijk worden opgeleid”, zegt Marlies Strijker-During, adviseur Leren & Ontwikkelen bij Vitens. “We werkten al met Wateropleidingen, waar we bijvoorbeeld de basisopleiding drinkwaterproductie van afnamen, en met CIV Water, dat we regelmatig inschakelden voor leer-werktrajecten. Maar bij deze nieuwe functies was onze grote wens dat er een geïntegreerd opleidingspakket zou komen, met daarin aandacht voor kennis én andere vaardigheden. Zo kwamen we op het idee om het pakket samen met beide opleidingsinstituten te gaan vormgeven.”

Cursist staat centraal
“Het is een gouden greep geweest”, vindt Claudia Peters, opleidingsmanager bij Wateropleidingen. “CIV Water en wij blijken elkaar fantastisch aan te vullen. Competentieontwikkeling en kennisontwikkeling gaan hand in hand.” De opzet van dit nieuwe programma spreekt Peters ook zeer aan: “De vraag van de cursist staat centraal. Er wordt gewerkt met praktijkcasussen en de docenten van Wateropleidingen, de opleiders van CIV Water en de gastdocenten van Vitens vormen een zeer efficiënt team, dat snel kan inspelen op vragen van cursisten, maar ook op nieuwe ontwikkelingen. Het programma is superflexibel: de ontwikkeling van het lesprogramma en de uitvoering lopen vrijwel gelijktijdig.”

Wendbaar vakmanschap
CIV Water-oprichter Peet Ferwerda is het geheel met Claudia Peters eens dat de samenwerking van de drie partners tot een mooi project heeft geleid. “De nieuwe werknemers van Vitens leren een nieuw soort vakmanschap, dat meer gericht is op de eigen ontwikkeling en de samenwerking met anderen. Ze worden opgeleid tot pro-actieve medewerkers – wij noemen dat ‘wendbaar vakmanschap’. Daarmee passen ze in een lerende organisatie, waarin mensen en hun ideeën serieus worden genomen.”

Op de goede weg
“Om als bedrijf een lerende organisatie te worden, moet je wel anders gaan denken”, vervolgt Ferwerda. “Je hebt namelijk een rol in het ‘wendbaar’ maken van je mensen. Vitens is wat dat betreft op de goede weg. Onder het motto ‘Blijven leren en ontwikkelen’ stimuleert het drinkwaterbedrijf zijn medewerkers om binnen de organisatie zelfstandig te werken.”

Wachtdienst
Een mate van zelfstandigheid, dat is ook wat Jochem Waterval uiteindelijk van de nieuw opgeleide procescontrollers en -technici verwacht. “Ze zijn op 1 januari 2021 begonnen met hun werk én met hun opleiding. Vanaf 1 januari 2022 willen we ze ook in kunnen roosteren voor de wachtdienst. Dat betekent dat ze dan moeten beschikken over brede kennis, skills en vaardigheden waarmee ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen als ze midden in de nacht of in het weekend worden opgeroepen.”