Hbo-lesboek ‘Waterkeren’ in gebruik genomen

4 november 2021

Het lesboek ‘Waterkeren’ is op 1 november symbolisch overhandigd aan ingenieur Patrick de Lange van hogeschool Saxion, voorzitter van de vakgroep Hbo-docenten civiele techniek. Het lesboek stoomt studenten klaar voor een baan in de watersector, waarbij wordt gewerkt met de nieuwe waterveiligheidsnormen (2017) voor primaire waterkeringen. Zonder onze dijken en duinen zou 60% van Nederland regelmatig onder water staan. Duizenden studenten aan vijftien hogescholen gaan het boek gebruiken.

hbo_lesboek

Van links naar rechts - Joost Buntsma, Erik Wagener en Patrick de Lange
Foto: August Swietkowiak Fotografie

De overhandiging markeert de afronding van het opleidingsprogramma ‘Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid’ (INNW) van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Dit programma is ontwikkeld door STOWA en gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De ontwikkeling hiervan is in 2015 gestart. Een consortium bestaande uit Wateropleidingen, PAO Techniek en Management en HKV heeft voor medewerkers van waterschappen, Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 18 cursussen ontwikkeld waaraan meer dan 900 cursisten hebben deelgenomen.

Bijdrage Wateropleidingen
Wateropleidingen heeft bijgedragen aan het lesboek door didactische expertise te leveren en te ondersteunen in coördinatie en eindredactie. Schrijvers zijn individueel begeleid bij het formuleren van de leerdoelen, de opbouw van de hoofdstukken en het redigeren van de teksten. Ook hebben we geholpen bij het samenstellen van de begrippenlijst en bronvermelding en meegedacht in de vormgeving. We zijn trots op het eindproduct en rekenen erop dat dit jonge waterprofessionals zal helpen om basiskennis over waterkeringen te krijgen en dit mee te nemen in hun eerste stappen in de watersector.

hbo_lesboek-prev