Ontwikkeling cursus Biodiversiteit op keringen

12 januari 2022

Steeds meer waterschappen willen biodiversiteit op de kering bevorderen. Wateropleidingen ontwikkelt momenteel een tweedaagse cursus Biodiversiteit op keringen. De cursus richt zich op beheer- en onderhoudsmedewerkers van waterschappen en op aannemers die werkzaamheden uitvoeren op de keringen. In de cursus leren deelnemers welke rol ze hebben om biodiversiteit te stimuleren en hoe ze kunnen sturen op meer biodiversiteit met behoud van waterveiligheid.

BDK

Beheer- en onderhoudsmedewerkers hebben een belangrijke rol in de bevordering van de biodiversiteit op keringen. Zij moeten het beleid van het waterschap vertalen naar de praktijk door de juiste activiteiten op de kering te doen. In de cursus leren zij meer over biodiversiteit en hoe men dit kan stimuleren. Daarnaast is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Wat werkte wel, en wat niet? En waardoor komt dat? Ook gaan we op verschillende keringen kijken ter lering en inspiratie.

Ontwikkeltraject
Deze cursus wordt ontwikkeld op basis van een vraag van Wetterskip Fryslân. Na oriënterende gesprekken hebben we geconcludeerd dat er meer behoefte is aan deze cursus en daarom zijn we deze voor een brede doelgroep aan het ontwikkelen. Het voordeel van een landelijke cursus is dat medewerkers van verschillende waterschappen elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Om te voldoen aan de landelijke leerbehoefte heeft Wateropleidingen een ontwikkelteam samengesteld van verschillende professionals uit het land die zich bezig houden met biodiversiteit op keringen. Met dit team zijn de leerdoelen en de doelgroep bepaald en is er een programma op hoofdlijnen ingevuld. Momenteel zijn we druk bezig met ontwikkeling van de lesdagen. De onderwerpen van de lesdagen wordt ingebracht door het ontwikkelteam en daarnaast is de handreiking grasbekleding van STOWA ook een belangrijke bron.