Procesoperators Waterschap Rivierenland krijgen meer kennis van slib

4 februari 2022

Van oktober t/m december hebben we het atelier Meer grip op slib georganiseerd bij Waterschap Rivierenland. In twee groepen namen er 20 procesoperators en enkele technologen deel om kennis te delen en verbeteringen te zoeken voor de slibstrategie van het waterschap.

foto rivierenland

Foto: Waterschap Rivierenland, Energiefabriek rioolwaterzuivering Sleeuwijk

Het atelier maakt onderdeel uit van een reeks zuiveringscursussen bij Waterschap Rivierenland. In maart 2020 is gestart met de cursus Meer inzicht in je energiefabriek. Op basis van de inventarisatie die hierop volgde bleek er meer behoefte te zijn voor scholing op diverse onderwerpen, waaronder slibverwerking, nieuwe zuiveringstechnieken en het hergebruik van grondstoffen. Na wat vertraging vanwege lockdowns is het atelier Meer grip op slib in oktober gestart. Een atelier onderscheidt zich van een cursus doordat er naast de situaties op de werkplek en ruimte voor individuele inbreng ook gestreefd wordt naar een gemeenschappelijk resultaat.

“Uniek aan de opzet van het atelier is dat de theoretische kennis van het zuiveringsproces, de praktijkkennis van de installaties en aspecten op organisatieniveau samenkomen.”
- Jack Jonk (docent)

Op de lesdagen gingen de deelnemers in groepen aan de slag met verbetervoorstellen voor zuiveringen en leerden zij over uiteenlopende onderwerpen als slibspuien, slibindikking, slibgisting, biogasverbruik, deelstroombehandelingen en slibontwatering. Ook voerden zij praktijktests uit gericht op optimalisatie van PE-verbruik. Alle verbetervoorstellen werden op de laatste lesdag gepresenteerd in het bijzijn van de teamleiders. De deelnemers waarderen het collegiaal kunnen delen van kennis en ervaring binnen de cursus. Ook werd gezien dat gezamenlijk al heel veel kennis binnen het team aanwezig is en dat door een goede samenwerking ze als team tot meer in staat waren dan vooraf wellicht bedacht.

“Een goede praktijkgerichte training waarbij eigen ervaringen uit het veld worden gecombineerd met de theoretische en praktische kennis van de cursusleiders. Leren om samen vraagstukken bij de kop te pakken en verder de organisatie in te brengen.”
- Daphne van Gijtenbeek (Teamleider Zuiveringbeheer)

“Meer grip op slib biedt mogelijkheid om diverse onderwerpen snel met kundig advies uit te werken.”
- Gustaaf Speller (Reststoffenmanager)