Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 28-09-2022 08-02-2023 3.025,00 Direct inschrijven

Doel

De kwaliteit van onze bronnen staat steeds vaker onder druk. Daarnaast moet de productie van drinkwater inspelen op veranderingen in verbruik. Drinkwaterbedrijven passen een groter aantal en uitgebreidere zuiveringsstappen toe om de goede kwaliteit te leveren.

Na het volgen van deze opleiding heb je inzicht in de werking en rendementen van de verschillende zuiveringsstappen. Je bent bekend met zuiveringsstappen als beluchting, filtratie, coagulatie, desinfectie, oxidatie, actief koolfiltratie, ionenwisseling en membraanfiltratie. Je begrijpt beter waarom processen werken zoals ze werken, inclusief de voor- en nadelen. En je bent in staat het zuiveringsproces van je eigen bedrijf te optimaliseren zodat je in je eigen situatie gefundeerde keuzes maakt.

Inhoud

In deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • de klassieke zuiveringsstappen;
  • beluchting en ontgassing, grondwaterfiltratie, coagulatie, snelfiltratie en langzame zandfiltratie;
  • inname en behandeling van oppervlaktewater;
  • spoelwater en slibverwerking;
  • de nieuwe zuiveringstechnieken: membraanfiltratie, UV– desinfectie en ozon - oxidatie, ionenwisseling;
  • bedrijfsvoering van zuiveringsinstallaties;
  • zuiveringstechnologisch ontwerp;
  • herbestemmingsmogelijkheden reststoffen.

Vorm

Tijdens de fysieke en digitale bijeenkomsten wordt de theorie toegelicht. Daarnaast geeft iedere deelnemer ter introductie een presentatie over een onderwerp uit de opleiding. Je volgt een practicum op het Laboratorium voor Gezondheidstechniek van de TU-Delft. Tijdens dit practicum voer je in groepen twee proeven uit waarin je een zuiveringstechniek nader onderzoekt.

Programma

Deze opleiding bestaat uit 5 fysieke bijeenkomsten (10 dagdelen) en 8 digitale lessen. In het lesrooster zie je hoe de lessen per dagdeel verdeeld zijn.

Lesrooster Actuele zuiveringstechnieken 28-9-2022 (pdf, 244 kB)


Doelgroep

Bedrijfsvoerders, procestechnologen en procesvoerders

Instapniveau

mbo/hbo

Basiskennis drinkwaterproductie vereist

Variant

Dag

Zelfstudie

3 uur per bijeenkomst

Duur

18 dagdelen

Maximaal aantal deelnemers

16

Coordinator

Examen

Je sluit de opleiding af met een tentamen, een presentatie en een practicumverslag


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 28-09-2022 08-02-2023 3.025,00 Direct inschrijven

Neem een optie

Wil je alvast een plaats voor deze opleiding reserveren? Neem dan hier een optie om deel te nemen.

emile_cornelissen_-_acz

'Je begrijpt beter waarom processen werken zoals ze werken, inclusief de voor- en nadelen.'

Emile Cornelissen
Senior scientific researcher (KWR Water)

"Veel onderwerpen behandeld, ik denk zo ongeveer alles wat je kunt tegenkomen bij de zuivering. De docenten zijn deskundig en de lesstof actueel."