Doel

De opleiding ATEX basisprincipes volgens IECEx 05 is een brede basisopleiding voor monteurs, ontwerpers en inspecteurs met één of meer specifieke functies in explosiegevaarlijke gebieden. In deze opleiding krijg je inzicht in het ontstaan van explosiegevaar en het herkennen van gevaarlijke situaties. En daarmee het voorkomen van explosies, relevante wetgeving, certificering en grondige kennis van de beschermingswijzen tegen ontsteking.

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een verdiepingsmodule gericht op je functie. ATEX EX 001 Basisprincipes en vervolg-modules voldoen aan de internationale eind- en toetstermen van de IECEx 05 norm.

De verdiepingsmodules zijn:

 • ATEX EX 002 Classificatie (zonering)
 • ATEX EX 003/006 Installatie van materieel & Testen elektrische installaties ATEX EX 004 Onderhoud van materieel
 • ATEX EX 005 Reparatie en revisie van materieel ATEX EX 006 Testen van elektrische installaties
 • ATEX EX 007/008 Visuele, nauwkeurige en gedetailleerde inspecties ATEX EX 009 Ontwerpen van elektrische installaties
 • ATEX EX 010 Uitvoering audits
 • ATEX EX 011 Explosieveiligheidsdocument/EVD (onderhoud)

Inhoud

In deze tweedaagse opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • ATEX 114 en 153 (voorheen resp. 95 & 137)- wetgeving, ATEX 114-certificatieschema’s, explosieveiligheidsdocument, markering
 • Eigenschappen van brandbare gassen
 • De aard van explosieve atmosferen: definities, methoden voor het classificeren in zones
 • Verantwoordelijkheden voor bijvoorbeeld werkvergunningen, veiligheidsprocedures en -maatregelen en gebruik gasdetectie
 • De rol van diverse partijen, onder andere eigenaar installatie, installateurs, ontwerpers en verzekeraars
 • Principes en werking van de beschermingswijzen voor elektrisch en mechanisch materieel
 • Zichtbare omstandigheden, handelingen en gebreken aan apparatuur die een gevaar vormen voor de explosieveiligheid
 • Specifieke eisen aan werkzaamheden in het explosiegevaarlijke gebied.

Vorm

Je oefent de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen uit het waterschapswerk.

Bijzonderheden

 • Deze opleiding biedt Wateropleidingen samen met NCOI Techniek aan.
 • Er bestaan verschillende verdiepingsmogelijkheden bij deze opleiding, afhankelijk van de werkzaamheden die je binnen jouw waterschap uitvoert.
 • Het is mogelijk om deze opleiding af te sluiten met een theorie-examen. Ook is het onder voorwaarden mogelijk om een persoonscertificaat te halen.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Monteurs, ontwerpers en inspecteurs van waterschappen met één of meer specifieke functies in explosiegevaarlijke gebieden die volgens de IECEx 05 norm de werkzaamheden uitvoeren.

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

Duur

2 bijeenkomsten

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze cursus incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.