Doel

De Legionella-bacterie verspreidt zich via kleine waterdruppels. Bij inademing kan de bacterie een ernstige longontsteking veroorzaken. Het aantal ziektegevallen neemt vanaf 2011 gestaag toe. De meeste besmettingen worden in Nederland opgelopen, terwijl het aantal buitenlandse besmettingen vrij constant blijkt. Wanneer water wordt versproeid dat lang heeft stilgestaan en heeft kunnen opwarmen, is de kans op een besmetting het grootst. Naast doches en bubbelbaden, blijken ook vochtige tuinaarde, natte koeltorens en waterzuiveringen verantwoordelijk te zijn voor het optreden
van Legionella-besmettingen.

Deze cursus is voor iedereen die basiskennis wil opdoen over legionella. Je leert de eigenschappen van deze bacterie kennen en onder welke omstandigheden legionella zicht ontwikkelt, inclusief de mogelijke infectieroutes. Bovendien is het van belang om de groei van Legionella in (collectieve) drinkwaterinstallaties te voorkomen. Na het volgen van deze cursus heb je voldoende kennis om de grootste risico's in te kunnen schatten en weet je welke beheersmaatregelen genomen kunnen worden.

Inhoud

Deze onderwerpen komen aan bod:

  • eigenschappen van de legionellabacterie;
  • legionellose: infectieroutes en ziekteverschijnselen;
  • factoren die de groei van legionella bevorderen;
  • risicofactoren en mogelijke beheersmaatregelen;
  • wet- en regelgeving;
  • monsterneming en laboratoriumanalyse;
  • preventieve en correctieve maatregelen.

Vorm

Theoretische achtergrondkennis wordt toegelicht en in verband gebracht met de dagelijkse praktijk. Je krijgt voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Iedereen die meer wil weten over legionella

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Duur

1 bijeenkomst

Coordinator