Doel

Slibverwerking is een belangrijk onderdeel van het afvalwaterzuiveringsproces. Het zuiveringsslib moet op een milieuverantwoorde manier verwerkt worden tegen zo laag mogelijke kosten. Het optimaliseren van de slibverwerking is een belangrijk speerpunt voor de waterschappen door de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer. Juist in dit deel van het proces is nog veel te verbeteren.

In deze cursus doorloop je het complete proces van slibverwerking. Je krijgt inzicht in de relatie tussen de verschillende processtappen en leert hoe je de slibverwerking op een zo efficiënt mogelijke manier bedient. Ook leer je het functioneren van jouw slibverwerking te beoordelen en spoor je verbetermogelijkheden op. Na afloop van de cursus ben je beter in staat om de sliblijn te optimaliseren en ben je op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen binnen de slibverwerking.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • soorten slib;
 • doel van slibbehandeling;
 • indikking, voorbehandeling, gisting, ontwatering en eindverwerking;
 • gebruik van polymeren bij indikking en ontwatering;
 • handelingsperspectief, speelparameters en kosten van de verschillende stappen;
 • monitoring en monsterneming per stap;
 • integrale kosten en processturing;
 • berekeningen om tot een systeemkeuze te komen;
 • nieuwe ontwikkelingen in de slibbehandeling.

Vorm

Meer grip op slib is een drie daagse cursus. Elke lesdag wordt op een andere RWZI gehouden. Hierdoor maak je kennis met meerdere praktijksituaties. Elke excursie heeft een andere focus:

 • indikking voorbehandeling en gisting;
 • zeefbandpers of centrifuge;
 • nieuwe ontwikkelingen.

Op de tweede lesdag ontvang je een huiswerkopdracht die op de derde lesdag wordt besproken. De laatste lesdag wordt met presentaties afgesloten.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

(Proces)operators, bedrijfsvoerders en (proces)technologen

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

6 uur

Duur

3 bijeenkomsten

Coordinator

Examen

De cursus wordt afgesloten met een opdracht en presentatieNeem een optie

Wil je deelnemen aan deze cursus? Neem dan een optie. Bij voldoende animo plannen we een nieuwe uitvoering. Zodra deze gepland is, krijg je een uitnodiging om je in te schrijven

“Een goede praktijkgerichte training waarbij eigen ervaringen uit het veld worden gecombineerd met de theoretische en praktische kennis van de cursusleiders. Leren om samen vraagstukken bij de kop te pakken en verder de organisatie in te brengen.”
- Daphne van Gijtenbeek, Teamleider Zuiveringbeheer (Waterschap Rivierenland)

"Ik denk nu verder door over bepaalde processen, waar ik dit in het verleden niet deed."