Cursus

Reiniging en desinfectie leidingwaterinstallatiesCursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 29-06-2023 29-06-2023 805,00 Direct inschrijven
UTRECHT 07-12-2023 07-12-2023 880,00 Direct inschrijven

Doel

Het (door)spoelen, reinigen en desinfecteren van leidingwaterinstallaties wordt toegepast bij leidingen waarvan het water lange tijd stil heeft gestaan, bij nieuw aangelegde leidingen en bij besmetting van de leidingwaterinstallatie met de Legionellabacterie. Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid over de eisen voor deze werkzaamheden. Om deze reden zijn er Waterwerkbladen opgesteld.

In deze cursus worden de relevante waterwerkbladen (o.a. WB 2.4) behandeld. Je leert hoe je plannen kunt opstellen voor een veilige en goede reiniging en voor desinfectie van leidingwaterinstallaties.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • situaties waarin leidingen gespoeld, gereinigd en/of gedesinfecteerd moeten worden;
  • eisen voor (door)spoelen, reiniging en desinfectie zoals gesteld in Waterwerkblad 2.4;
  • plan van aanpak voor het (door)spoelen, reinigen en desinfecteren van een collectieve leidingwaterinstallatie, rekening houdend met de bestendigheid van leidingmaterialen en appendages tegen de gehanteerde temperaturen en oplossingen van chemicaliën;
  • wetgeving ten aanzien van lozingen op het riool;
  • het in gebruik nemen van een (nieuwe) installatie.

Vorm

In de cursus worden de eisen besproken voor het spoelen, reinigen en desinfecteren van leidingen. Je oefent met het bepalen van de spoelvolgorde en het maken van een plan van aanpak voor het reinigen en desinfecteren van leidingen.

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van het opleidingstraject Deskundige veilige leidingwaterinstallaties.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Installateurs, medewerkers met adviserende of uitvoerende taken gericht op legionellapreventie, eigenaren/beheerders van collectieve leidingwaterinstallaties.

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Duur

1 bijeenkomst

Maximaal aantal deelnemers

18

Coordinator


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 29-06-2023 29-06-2023 805,00 Direct inschrijven
UTRECHT 07-12-2023 07-12-2023 880,00 Direct inschrijven

Neem een optie

Wil je alvast een plaats voor deze cursus reserveren? Neem dan hier een optie om deel te nemen.

rdl_peter_berends_960x600

'De cursus helpt je om je de richtlijnen goed eigen te maken.'

Peter Berends
Inspecteur drinkwaterinstallaties (Waterbedrijf Groningen)

"De cursus is heel actueel en goed toepasbaar in de praktijk. Het gebruik van filmmateriaal werkt verhelderend en de docent is zeer deskundig."