Doel

Het Nederlandse distributienet voor drinkwater is bijna 120.000 km lang. De komende jaren moet een deel van deze leidingen vervangen worden, waarbij gekozen kan worden voor vernieuwen of saneren. Als wordt besloten om te saneren zijn er diverse technieken beschikbaar. Hoe kies je op een weloverwogen manier de meest effectieve en efficiënte saneringsmethode?

In deze cursus krijg je een overzicht van de beproefde saneringstechnieken en bijbehorende toepassingsmogelijkheden. Je krijgt inzicht in de factoren die bepalen welke techniek het beste gekozen kan worden. Ook komen aandachtspunten voor de werkvoorbereiding en uitvoering van saneringsprojecten aan de orde, zoals de communicatie naar klanten.

Na afloop van de cursus kan je een afgewogen keuze maken voor een saneringstechniek en daarbij aangeven wat de belangrijke aandachtspunten zijn voor het voorbereiden en uitvoeren van het werk.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • de keuze voor saneren of vernieuwen;
  • overzicht van saneringstechnieken (o.a. kousrelining, pipe cracking en buis-in-buis methode);
  • keuze voor een saneringstechniek op basis van omgevingsfactoren, materiaal en levensduur;
  • werkvoorbereiding;
  • implicaties voor levering aan de klant;
  • de uitvoering en begeleiding van saneringsprojecten.

Vorm

In deze tweedaagse cursus staan de verschillende saneringstechnieken centraal.  Tijdens de cursus is er veel ruimte voor discussie en werk je regelmatig in groepjes. Tijdens de tweede lesdag ga je aan de slag met een case, waarin je zelf een goede keuze moet maken voor een saneringstechniek, en rekening houdt met alle voorwaarden.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Projectleiders en medewerkers van saneringsprojecten, werkvoorbereiders

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Duur

2 bijeenkomsten

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je een incompany aanvragen voor deze cursus? Neem dan contact met ons op.