Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 13-09-2023 10-04-2024 6.100,00 Direct inschrijven

Doel

Actuele kennis en juiste toepassing van instrumenten uit de toekomstige Omgevingswet en de kwaliteitscriteria VTH voor waterbeheer zijn belangrijk voor een professionele beroepsuitoefening. Bij deze professionaliteit hoort ook dat toezichthouders en handhavers aantoonbaar zijn opgeleid.

In deze opleiding leer je alles over de verschillende taakgebieden waar je als toezichthouder mee in aanraking komt. Je leert wat toezichthouden is en over welke bevoegdheden je beschikt. Ook krijg je inzicht in alle relevante wet- en regelgeving waar je toezicht op houdt. Een aantal specifieke onderwerpen komen aan de orde als bewijsvoering, monsterneming en administratief toezicht.

Na het volgen van deze opleiding beschik je over de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om je werk als toezichthouder aantoonbaar goed uit te voeren.

Inhoud

Module 1: Inleiding water en handhaving (6 lesdagen)

 • Waterschapsbeleid
 • Waterkwantiteit: peilbeheer
 • Waterkeringen
 • Waterkwaliteit: onttrekkingen en lozingen
 • Ecologie en stofeigenschappen
 • Riolering en zuiveringstechnieken
 • Administratief toezicht
 • Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing

Module 2: Toezichthouden (8 lesdagen)

 • Vergunningverlening
 • Legaliseren en gedogen
 • Bestuursrecht en strafrecht
 • Bevoegdheden van de toezichthouder
 • Landelijke Handhavings-Strategie
 • Alle relevante (water)wetgeving

Module 3: Toezichthouden in de praktijk (5 lesdagen)

 • Bewijsvoering en rapporteren
 • Monsterneming en tactische monsterneming
 • Opschalen bij een incident of calamiteit
 • Optreden als toezichthouder

Vorm

De opleiding bestaat uit 3 modules. Elke module biedt een actief programma waarin je op een praktische manier aan de slag gaat met de inhoud die nauw aansluit bij de werkpraktijk. Je werkt veel met casussen uit de praktijk en oefent situaties twee dagen met een trainingsacteur en één lesdag met een video-interactiebegeleider. Je gebruikt onze digitale leeromgeving (de DWO) om de theorie te oefenen. Met je medecursisten werk je aan opdrachten op de (eigen) werkplek. Reële situaties oefen je en je geeft onderling feedback.

Bijzonderheden

De opleiding is per module te volgen.

Een deel van het programma vindt plaats op de werkplek. Hierdoor ontstaat een directe koppeling tussen het lesprogramma en de praktijk.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

(Milieu) handhavers van waterschappen en Rijkswaterstaat

Instapniveau

mbo

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

6 uur per bijeenkomst

Duur

19 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

16

Coordinator

Examen

Module 1 en 2 sluit je af met een digitaal examen. Module 3 sluit je af met een eindgesprek.


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 13-09-2023 10-04-2024 6.100,00 Direct inschrijven

Neem een optie

Wil je alvast een plaats voor deze opleiding reserveren? Neem dan hier een optie om deel te nemen.

henk_adema_960x600

"Met deze opleiding leg je een stevige basis om professioneel toezichthouder en handhaver te worden"

Henk Adema
Senior Milieu-inspecteur (Wetterskip Fryslân)

"De praktijkdagen vond ik zeer waardevol, professioneel en op maat voor iedereen. Helemaal top."