Certificering

VCA voor operationeel leidinggevenden
Doel

Operationeel leidinggevenden moeten potentiële gevaren en risico's die medewerkers kunnen lopen herkennen. Ook is het van belang dat zij op de hoogte zijn van de taken en verantwoordelijkheden die zij hebben op het gebied van veiligheid. Al dan niet opgelegd vanuit de arbowet.

In deze opleiding word je bewust van mogelijke gevaren en risico's die werkzaamheden mee kunnen brengen. Je ontwikkelt vaardigheden om jouw medewerkers zo gezond en veilig mogelijk te laten werken. Na het volgen van de opleiding ben je op de hoogte van de relevante wetgeving. Je kunt de gevaren en risico's van werkzaamheden adequaat inschatten. Zo stuur je medewerkers aan op veiligheid bewust werken.

Inhoud

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • wetgeving (arbowet, arbobesluit, arbocatalogus)
  • soorten risico’s, ongevallen en preventie
  • gereedschappen en machines
  • persoonlijke beschermingsmiddelen
  • procedures en werkvergunningen
  • opstellen taak-risico-analyses en bedrijfsnoodplan besloten ruimtes

Vorm

Je oefent de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen uit het waterschapswerk.

Aansluitend wordt op lesdag 2  het examen afgenomen.

Bijzonderheden

Deze opleiding is onderdeel van de Arbocatalogus sector Waterschappen en kent een duidelijke “waterschapsidentiteit

Incompany

Deze opleiding verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze opleiding organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Operationeel leidinggevenden of toezichthouders werkzaam bij een waterschap

Instapniveau

mbo

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Duur

2 bijeenkomsten

Coordinator

Examen

De opleiding wordt afgesloten met het officiële, door ECABO erkende VCA-examenIncompany aanvragen

Wil je deze opleiding incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.

tonnie_de_jonge_vca_vol_basis

'Als je zelf de noodzaak niet inziet, kun je die noodzaak ook niet overdragen en wordt het niets.’

Tonnie de Jonge
Adviseur veiligheid en KAM, Waterschap Hunze en Aas

"Goede cursus voor Waterschap & praktische insteek."