Doel

De beschikbaarheid van data neemt explosief toe. Om juiste inzichten uit waterdata te halen is goed data management nodig. Elk data-proces moet correct worden uitgevoerd om tot juiste conclusies te komen. Deze opleiding maakt je vertrouwd met goed data management en alle processen die hierin een rol spelen. Je vertaalt een beleidsvraag naar een informatiestrategie, je bedenkt data-tactieken en experimenteert met (nieuwe) tools. Je wordt uitgedaagd om bruikbare informatie uit datasets te halen en deze effectief te communiceren aan de vraagsteller.

De ‘data-cyclus’ staat centraal in deze opleiding en illustreert de samenhang tussen alle data-processen.

data cyclus 20170927

Na het volgen van deze opleiding begrijp je data management. Je weet welke rol goed data- en informatiebeheer daarin spelen. Bovendien ben je je beter bewust van jouw rol binnen het data management van je eigen organisatie. Je kunt nieuwe methodieken om data te verwerken toepassen en je begrijpt de beperkingen van je data. Je kunt de informatie uit je data sprekend en beeldend communiceren.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Beleid en beheer/strategie
  • Informatiebehoefte
  • Data tactiek
  • Data verzamelen en interpreteren
  • Data & informatie beheer
  • Data validatie
  • Data verwerking en interpretatie
  • Data ontsluiting, rapportage en presentatie

Vorm

Om goed aan te sluiten bij de praktijk werk je in groepen aan casussen en met je eigen data. Voor het uitwisselen van gegevens en ideeën gebruik je de digitale leeromgeving van Wateropleidingen. Je sluit de werkplaats af met een verbetervoorstel voor je eigen werk. De resultaten van deze individuele opdracht presenteer je tijdens de laatste bijeenkomst.

Bijzonderheden

Je werkt op je eigen laptop waarop je software voor data management kan installeren.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Operators en adviseurs, affiniteit met waterdata

Instapniveau

hbo

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

8 uur per bijeenkomst

Duur

6 bijeenkomsten

Coordinator

Examen

Herexamenkosten vallen buiten de cursusprijs. Deze kosten brengen wij apart in rekening.Mogelijk interessant

“Data is meer dan alleen meetdata. Het doorlopen van de stappen in de datacyclus heeft me geholpen een totaalbeeld te vormen voor het oplossen van vraagstukken.”
- Juus Teensma (Waterschap Limburg)