Doel

De cursus actualiseert je  kennis over nieuwe technieken voor het zuiveren van (afval)water. De invloed van de actuele wet- en regelgeving en van nieuwe zuiverings- en besturingstechnieken op jouw werkproces wordt geschetst. Nieuwe technieken die al in beperkte mate op praktijkschaal worden toegepast komen aan bod.

Na afloop van de cursus heb je zicht op de relatie tussen de nieuwe ontwikkelingen en jouw eigen werk, nu en in de nabije toekomst. De cursus draagt bij aan een betere processturing op moderne waterzuiveringsinstallaties.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • (actuele) wet- en regelgeving/Kaderrichtlijn water (KRW);
  • zuiveringstechnieken, gericht op het verwijderen van stikstof, fosfaat en overige componenten;
  • nabehandelingstechnieken;
  • optimalisatie van de besturing van het zuiveringsproces;
  • (na)behandeling van effluent in de praktijk (zandfiltratie);

Vorm

De docent licht de actuele ontwikkelingen toe aan de hand van het cursusboek en voorbeelden uit de praktijk. Hiermee wordt ook een beroep gedaan op jouw bestaande kennis. Door middel van cases, opdrachten en een excursie leer je de nieuwe kennis toe te passen. Tijdens de bijeenkomsten is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en het bespreken van ervaringen met de docent en medecursisten.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Klaarmeesters, (proces)operators van huishoudelijke en industriële afvalwaterzuiveringen

Instapniveau

mbo

UTAZ of gelijkwaardig

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

3 uur per bijeenkomst

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je een incompany aanvragen voor deze cursus? Neem dan contact met ons op.