Doel

Bij in-company cursussen worden, naast docenten van Wateropleidingen, vaak medewerkers van het eigen bedrijf als docent ingezet. Deze medewerkers hebben meestal geen didactische ervaring of achtergrond. Ze hebben geen feedback gekregen op hun manier van lesgeven. Net als Wateropleidingen hecht je veel waarde aan de kwaliteit van kennisoverdracht. Om deze kwaliteit te borgen, begeleiden we docenten van het bedrijf bij de voorbereiding en uitvoering van hun les.

Na het volgen van dit traject bezit je voldoende handvatten en ontwikkel je zelfstandig een eenvoudig lesplan. Ook kun je een duidelijke en interactieve les verzorgen.

Inhoud

Het train de trainer traject bestaat uit twee opeenvolgende onderdelen:

  1. training didactische vaardigheden:
  • leerdoelen en beginsituatie cursisten;
  • opstellen lesplan;
  • uitvoeren van een mini-les;
  • reflectie op mini-les.
  1. individuele ondersteuning:
  • begeleiding bij opstellen lesplan per les;
  • tips voor een betere les opzet;
  • tips voor de keuze van werkvormen.

Vorm

In de training komen veel praktijkvoorbeelden en theorie aan bod. Je krijgt de gelegenheid om te oefenen. De docent en mede-cursisten geven reactie op je mini-les.

Er kunnen video-opnames van deelnemers worden gemaakt. Deze video-opname bekijken en analyseren we  tijdens een coaching gesprek.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Professionals die worden ingezet als docent

Instapniveau

divers

Variant

Dag training

Zelfstudie

2 uur per bijeenkomst

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze cursus incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.