Geslaagd cursusjaar voor de Basisopleiding Riolering

9 juni 2022

Eind juni gaan de deelnemers aan de Basisopleiding Riolering op voor het afsluitende examen van de laatste module. We kijken terug op een geslaagd cursusjaar waarin we met drie groepen van start zijn gegaan.

BOR1

Foto van de lesdag bij de Technische Universiteit Delft over vloeistofmechanica

De Basisopleiding Riolering is één van de opleidingen die Wateropleidingen al sinds haar oprichting in 1994 verzorgt. Het is Nederlands bekendste rioleringsopleiding op hbo-niveau, mede doordat de  Nederlandse Vereniging voor Afvalwater (NVA) deze al sinds 1983 verzorgde. De opleiding behandelt de brede watertaak van de gemeente in drie modules: Context en zorgplichten, Ontwerpen en Beheren. Hiermee is deze interessant voor medewerkers van gemeentes, maar ook voor andere organisaties in de watersector. Bij Wateropleidingen hebben sinds de start zo’n 2000 medewerkers van gemeentes, waterschappen en adviesbureaus deelgenomen aan de opleiding. Ieder met hun eigen achtergrond en motivatie, zo ook dit cursusjaar:

“Na mijn afgeronde studie watermanagement ben ik bij M.J. Oomen Moerdijk aan de slag gegaan als adviseur Integraal Beheer. Ik merkte tijdens mijn studie dat riolering een iets wat onderbelichte kant is van alles wat je leert. In mijn werk heb ik veel te maken met een diversiteit aan opdrachtgevers met elk eigen belangen en wensen. Door het volgen van de Basisopleiding Riolering leer ik veel over de verschillende stakeholders binnen het rioolbeheer, de wet- en regelgeving en het hydraulisch functioneren van een stelsel. De kennis die ik hier opdoe kan ik meteen praktisch toepassen in mijn werk. Tevens heb ik goede contacten opgedaan met andere starters binnen de rioleringswereld.”
- Steven de Krijger (Adviseur Integraal Beheer bij M.J. Oomen Inspectie B.V.)

“Ik ben sinds een klein jaar de specialist riolering & transport bij Wetterskip Fryslan en mijn kennis en ervaring zit in beheer en onderhoud van zuiveringen. Door deel te nemen aan de Basisopleiding Riolering doe ik kennis op van riolering, zodat ik weet wat er speelt tijdens mijn gesprekken met de gemeente. Ik volg de gehele Basisopleiding Riolering en dit zou ik iedereen willen aanraden die iets op het gebied van rioleringen moet en wil gaan doen.”
- Harmen Witteveen (Specialist Afvalwaterketen bij Wetterskip Fryslân)

We wensen alle deelnemers veel succes met het afronden van de opleiding!