Tijd voor examens

10 juni 2022

Het cursusjaar 2021/2022 loopt alweer ten einde. Dat betekent dat in deze tijd ruim 400 deelnemers hun opleiding afronden met een examen of praktijkopdracht. Met als doel om een diploma te behalen dat laat zien dat ze de benodigde kennis en vaardigheden bezitten om een specifieke functie uit te voeren. We wensen iedereen veel succes met het afronden van hun opleiding!

examens

Waar ligt de norm?
We krijgen weleens de vraag hoe de norm voor onze opleidingen bepaald wordt. Deze stelt Wateropleidingen niet zelfstandig vast, maar komt tot stand in overleg met de sector. Samen met werkveldcommissies, opdrachtgevers en docenten stellen we vast over welke kennis en vaardigheden deelnemers moeten beschikken om een functie goed te kunnen vervullen. Dit vertalen we naar de leerdoelen die getoetst worden via examens en eindopdrachten, maar ook naar het gewenste instapniveau (eerder behaalde diploma’s, werkervaring of een combinatie ervan) om deel te kunnen nemen aan een opleiding. Voor de meeste opleidingen bij Wateropleidingen liggen de slagingspercentages tussen de 70 en 80%.

Kijkje in de keuken
Deelnemers en opdrachtgevers kunnen erop rekenen dat de examens op een zorgvuldige manier worden samengesteld en dat de examenresultaten op een betrouwbare en objectieve manier worden vastgesteld. Wateropleidingen borgt dit in de examenprocedure uit ons kwaliteitssysteem (ISO9001). In hoofdlijnen zetten we deze procedure voor je uiteen.

Examens komen tot stand op basis van de toetsmatrijs. Hierin staat beschreven hoe de leerdoelen getoetst worden en in welke mate de verschillende onderwerpen/hoofdstukken aan bod moeten komen. Voor een schriftelijk examen staat in de toetsmatrijs ook het aantal vragen en de verhouding tussen kennis-, inzicht- en toepassingsvragen. Aan de hand van de leerdoelen en lesstof maken docenten examenvragen. Deze vragen worden vervolgens door onze opleidingskundig adviseurs gecontroleerd op didactiek en taal. We gebruiken toetssoftware om op basis van de toetsmatrijs en onze toetsvragendatabase het uiteindelijke examen samen te stellen. Voordat het tentamen ook daadwerkelijk wordt afgenomen, wordt de samengestelde toets gecontroleerd door twee examinatoren. Zij controleren onder andere op moeilijkheidsgraad en of er een goede verdeling is van vragen over de verschillende onderwerpen.

Na het afnemen van het examen volgt de beoordeling. Hiervoor worden de gemaakte examens ingevoerd in onze toetssoftware. Open vragen worden altijd door twee mensen beoordeeld, anoniem en onafhankelijk van elkaar. Zij gebruiken hiervoor een beoordelingsleidraad. Bij meerkeuzevragen houdt de software rekening met de gokscore op basis van het aantal mogelijke antwoorden. De resultaten komen vervolgens binnen bij de opleidingscoördinator. De opleidingscoördinator stelt de cijfers definitief vast en zorgt ervoor dat de deelnemers het resultaat ontvangen. Als er grote verschillen tussen beide beoordelaars zijn, volgt eerst een herbeoordeling voordat de cijfers vastgesteld worden. Ieder jaar analyseren we de resultaten van alle examens. Waar nodig passen we op basis van deze analyses de toetsvragendatabase.