Even voorstellen: Jörn Pilon

5 december 2022

Misschien heb je de afgelopen maanden één van de vacatures bij Wateropleidingen voorbij zien komen. De afgelopen tijd zijn er nieuwe collega’s bij Wateropleidingen gestart en deze stellen we graag aan je voor. Deze keer is de beurt aan Jörn Pilon, Programmamanager Drinkwater.

Maak_kennis_met_Jorn

Kun je wat over jezelf vertellen?
Na mijn studie Biologie, heb ik een jaar als gastonderzoeker bij de Universiteit Utrecht gewerkt. Dit zorgde voor een promotieplaats bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO). Na mijn promotie in de aquatische ecologie wilde ik me breder oriënteren en kreeg de kans om aan de slag te gaan bij het drinkwaterlaboratorium Aqualab Zuid (AQZ) in Werkendam. De afgelopen 20 jaar heb ik hier met veel plezier gewerkt als afdelingshoofd en laboratoriummanager en de drinkwatersector goed leren kennen.

Naast mijn functie bij AQZ was ik actief als vakdeskundige (hydrobiologie) voor de Raad voor Accreditatie (RvA) en maakte ik als docent biologie en chemie voor de Basisopleiding drinkwaterproductie twee jaar geleden kennis met Wateropleidingen. Die kennismaking was zo positief dat ik uiteindelijk de overstap heb gemaakt. Bij Wateropleidingen ben ik als Programmamanager verantwoordelijk voor de drinkwatertitels. Daarnaast geef ik leiding aan een betrekkelijk jong team van opleidingscoördinatoren. Het is mooi om te zien dat zowel de collega’s van Wateropleidingen als onze docenten hun werk met zoveel passie uitvoeren.

Hoe heb je je start ervaren?
Als docent was het me al opgevallen dat bij Wateropleidingen een goede sfeer heerst en collega’s zeer betrokken zijn bij het werkveld. Daarbij is het plezierig dat Wateropleidingen een betrekkelijk kleine organisatie is, de lijntjes kort zijn en iedereen elkaar snel weet te vinden.

Er lag een gedegen inwerkplan voor mij gereed. Bovendien zorgden de kennismakingsgesprekken voor een warm welkom, waardoor ik me snel thuis kon voelen binnen de organisatie. Tegelijkertijd werd ik vanaf de eerste dag al betrokken bij allerlei projecten en vraagstukken, waardoor ik de organisatie in sneltreinvaart leerde kennen. Uiteraard valt er nog een hoop te ontdekken, aangezien ik wel bekend ben met de uitdagingen van de drinkwatersector, maar mijn onderwijskundige kennis en ervaring nog beperkt is. Ik vind het echter bijzonder boeiend om bij te dragen aan een gedegen en afwisselend opleidingsaanbod dat aansprekend is voor onze cursisten en opdrachtgevers.

Waarvoor kunnen mensen bij je terecht?
De drinkwatersector is volop in beweging en daarbij is het belangrijk dat Wateropleidingen qua opleidingsaanbod aansluit bij de actualiteit. Tegelijkertijd treedt een ‘leven lang leren’ steeds meer op de voorgrond in een snel veranderende werkomgeving.

Waterbedrijven en anders organisaties die belang hebben bij betrouwbaar drinkwater kunnen voor hun opleidingsbehoeften altijd bij mij terecht. Ik denk graag mee over hoe in onderlinge samenwerking kennis overgedragen kan worden en hoe deze effectief geborgd en geïntegreerd kan worden in bestaande werkprocessen. Ik geloof heel erg dat deze gezamenlijkheid een duidelijke meerwaarde heeft.

Onze docenten bezitten veel praktische kennis en zijn afkomstig uit de sector. Ik vind het belangrijk dat ons lesmateriaal steeds up-to-date is en aansluit bij de huidige inzichten. Ook de samenhang tussen cursussen en opleidingen speelt daarbij een rol. Graag zorg ik samen met docenten en opdrachtgevers voor de verdere vakinhoudelijk ontwikkeling van ons lesmateriaal en een coherent opleidingsportfolio. Daarbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor de collega’s van het team Didactiek.