Jaarplan 2023: Bruggen slaan en verstevigen

23 december 2022

In 2022 hebben we proactief de samenwerking gezocht met de stakeholders uit de watersector. Dit continueren we in 2023. Met enthousiasme nemen we je mee in onze plannen voor het komend jaar. We laten zien wat bruggen slaan voor ons betekent en hoe we dit willen vormgeven.

2023_jaarplan

De meerjarenstrategie 2022-2025 geeft richting aan onze ambities. Maatschappelijke opgaven van nu en de toekomst vragen om een verenigde watersector. Grote thema’s zoals de effecten van klimaatverandering moeten gezamenlijk worden aangepakt. Daarom is een omschakeling nodig naar systeemdenken: het denken vanuit een groter perspectief. Wateropleidingen stelt verbinding leggen de komende jaren centraal. We fungeren steeds meer als partner voor co-creatie, maatwerk en kennisborging. Dit doen we ook internationaal.