Maatwerk Geohydrologie bij Gemeente Eindhoven

24 januari 2023

Met de juiste kennis van de ondergrond en grondwater maak je betere afwegingen voor het stedelijk waterbeheer. Daarom vroeg Gemeente Eindhoven Wateropleidingen een programma op maat te maken voor medewerkers van de afdeling openbare ruimte. Randvoorwaarde was praktisch toepasbaar en gericht op enkele uitdagingen in de stad en de regio. Wateropleidingen ontwikkelde een drie daags programma waar de regionale kennis van geohydrologie werd gekoppeld aan klimaatadaptieve maatregelen in de gemeente Eindhoven.

GH

In het kader van afkoppelen, beheerdrainage en klimaatadaptieve maatregelen in de ondergrond is kennis van grondwater van belang. Al bij het ontwerp van bijvoorbeeld een buffer in de ondergrond is het handig dat je weet met welke lagen je in de ondergrond te maken hebt, hoe het grondwater stroomt, hoe het watersysteem werkt als geheel en welke middelen er zijn om te monitoren. Ook van belang is het om juist advies te geven aan de inwoners van een wijk die te maken hebben met grondwateroverlast. Waar kom de overlast bijvoorbeeld vandaan. Kortom een programma divers van opzet qua inhoud en werkvormen en geheel toegespitst op de specifieke regio.

Opdrachtgever is Rien van Engelenburg, Adviseur Riolering bij de Gemeente Eindhoven. Hij vertelt waarom ze voor deze maatwerk cursus hebben gekozen:

“In de gemeente Eindhoven kan de bodemopbouw en grondwaterstand lokaal erg verschillen. Daarom is het van belang dat onze kennis over de bodem en grondwater en hoe hier mee om te gaan up-to-date is. Dat hebben we met deze cursus kunnen bereiken. Daarnaast zijn de afgelopen jaren een aantal mensen nieuw begonnen binnen team ‘water’ in Eindhoven en hebben hierdoor meer kennis over de regio gekregen. We weten nu bijvoorbeeld beter waar we bepaalde informatie kunnen vinden en hoe we deze kunnen beoordelen/toepassen. Deze input kunnen we gebruiken in veel verschillende situaties van bijvoorbeeld het toetsen van een plan voor een nieuwe ontwikkeling tot aan een melding over grondwateroverlast.”

Jacques Peerboom, Coördinator Geohydrologie bij Rijkswaterstaat en docent bij Wateropleidingen vertelt:

“De cursus was bedoeld om medewerkers van de gemeente Eindhoven die betrokken zijn bij het grondwaterbeheer bij te scholen op het gebied van de geohydrologie. Het is natuurlijk onmogelijk om mensen in zo’n cursus tot hydroloog op te leiden, maar in de 3 dagen dat de cursus duurde, kun je wel een doorkijk geven over wat er allemaal gebeurt onder de grond, hoe je zaken rekenkundig kunt aanpakken en waar de data vandaan komen. Ik denk dat mensen met die achtergrond, werk van anderen beter kunnen beoordelen en steviger in hun schoenen staan als ze bijvoorbeeld aan burgers moeten uitleggen waarom de gemeente bepaalde dingen doet of laat.”

Wil je ook een programma op maat dat aansluit bij jouw regio, neem dan contact op met de coördinator In company en Maatwerk, Hanna Langerak. Wij helpen je graag met de kennis die nodig is voor jouw vraagstukken.