Arbo-opleidingen gericht op de watersector

10 mei 2023

Sinds 2010 verzorgt Wateropleidingen Arbo-opleidingen en cursussen. Dit aanbod is ontwikkeld op verzoek van de waterschappen om uitvoering te geven aan de arbocatalogus. Alle titels zijn afgestemd op de werkzaamheden van medewerkers van waterschappen.

arbo_900x506

Meer dan 3500 deelnemers zijn er inmiddels door Wateropleidingen getraind op veiligheid. Met name de VCA opleidingen en de cursussen Gasmeten en Meetbevoegd, Werken in besloten ruimten en Veilig werken langs de weg worden veel afgenomen. Alle titels uit het vakgebied Arbo verzorgen wij incompany bij de opdrachtgever. Het ene waterschap kiest ervoor om deze incidenteel af te nemen, maar we hebben ook langdurige samenwerkingsverbanden met waterschappen waarin we hen ontzorgen in de uitvoer van de Arbo-opleidingen. Dit doen we onder meer sinds 2014 voor Hoogheemraadschap van Rijnland en sinds 2020 voor Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpernerwaard.

We hebben bewust gekozen om met Wateropleidingen samen te gaan werken op het gebied van veiligheidsopleidingen. We hebben goede ervaringen uit het verleden en worden door de samenwerking bijna volledig ontzorgd waar het aankomt op het bijhouden en registreren van de opleidingen.”

Martijn Sander, Medewerker Arbeidsveiligheid bij Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard