Doel

Voor het behalen van het diploma van de Basisopleiding drinkwaterproductie, de Basisopleiding drinkwaterdistributie of de opleiding Techniek afvalwaterzuivering is kennis van wiskunde (rekenen), scheikunde (chemie) en natuurkunde essentieel. Daarnaast zijn studievaardigheden als begrijpend lezen, juist interpreteren en goed formuleren van antwoorden op vragen van belang.

Deze training is gericht op het opfrissen van deze vaardigheden en het toepassen ervan binnen de genoemde opleidingen. Na het volgen van deze training ben je in staat berekeningen uit te voeren, tentamenopgaven goed te lezen en de juiste antwoorden te kiezen of te formuleren. Ook leer je hoe je het beste kunt studeren.

Inhoud

Het opfrissen, trainen en verder ontwikkelen van de basisvaardigheden:

  • wiskunde (rekenen);
  • scheikunde (basis en ‘chemisch’ rekenen);
  • natuurkunde;
  • begrijpend lezen, studeren en interpreteren;
  • hoofd- en bijzaken onderscheiden;
  • beantwoorden van (toets)opgaven.

Vorm

In kleine groepjes oefen je met opgaven uit het lesmateriaal van de verschillende opleidingen. Gezamenlijk bespreek je de resultaten. Het accent ligt op de werkwijze bij het beantwoorden van de opgave en op het formuleren van het juiste antwoord. Je krijgt huiswerk om te oefenen.

Incompany

Je kunt deze training binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een training. Wil je deze training incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

cursisten met enige wis-, schei- en natuurkunde kennis, zonder technisch mbo 3 of 4 diploma

Instapniveau

vmbo

Variant

Dag training

Zelfstudie

2 uur per bijeenkomst

Duur

5 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

10

CoordinatorVoorlopig inschrijven

Wil je alvast een plaats voor deze training reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

"Leerzaam en leuk om het geleerde van vroeger weer op te halen. Een echte opfriscursus!"

"Docent geeft de lesstof met heel veel passie, dat leert een stuk makkelijker!"