Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Cursus

Grondwateroverlast in bebouwd gebied
Doel

Grondwateroverlast komt steeds vaker voor in bebouwde gebieden. Denk aan water in kruipruimten, vocht en schimmels in kelders. Of schade aan funderingen en drassige tuinen. Wie is hier aansprakelijk voor? En wie is verantwoordelijk voor een oplossing? Dat is vaak moeilijk te zeggen. De oorzaak van het probleem is niet eenduidig. Daarbij is de rolverdeling bij het grondwaterbeheer complex.

In de Waterwet is vastgelegd dat gemeenten een grondwaterzorgplicht hebben. In deze cursus leer je welke bestuurlijke keuzes en dilemma’s spelen bij de zorgplicht voor grondwater en hoe je daarmee omgaat. Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (GRP) komt ook aan de orde. Ook de onderdelen jurisprudentie en aansprakelijkheid krijgen, na de herziening van de cursus, extra aandacht. Na afloop van de cursus heb je kaders voor het stapsgewijs aanpakken van de grondwaterproblemen.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • herkenning (grond)wateroverlast en –onderlast;
 • huidig en toekomstig beleid, wettelijk kader;
 • grondwaterzorgplicht en het verbrede GRP;
 • jurisprudentie en aansprakelijkheden;
 • grondwatersysteem in hoog en laag Nederland;
 • analyse problemen in verschillende regio’s;
 • aanpak problemen op woning, wijk en gemeentelijk niveau;
 • technische en bouwkundige oplossingen en maatregelen;
 • beleidsmatige en organisatorische oplossingen en maatregelen;
 • communicatie naar en participatie van burgers;
 • integrale aanpak van grondwateroverlast.

Vorm

De docent legt de theorie uit aan de hand van praktijkvoorbeelden en een stappenplan. Tijdens de cursus werk je aan casussen over de aanpak van grondwateroverlast.

In company

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Met een in-company cursus beperk je reiskosten, reistijd en stimuleer je werkplekleren.

Wil je deze cursus in-company aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.


Doelgroep

beleidsmedewerkers, waterbeheerders hbo

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

Maximaal aantal deelnemers

25

Naam coördinator

Petra Barte


Cijfer

(schaal 1 - 5)
Indruk cursus
4,13

Voorlopige inschrijving

Wil je alvast een plaats bij de opleiding of cursus van je keuze reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

Je hebt daarna vijf werkdagen om je inschrijving definitief te maken.

Riolering en stedelijk water, rioleringsbuizen in winkelstraat 960 x 600

'Burgers melden zich met klachten, bijvoorbeeld over een natte kruipruimte.'

Johan Bouma
BZ Ingenieurs & Managers

Downloads

pdfLesrooster GWO 12-11-2018Download

"Goede link praktijk met theorie."