Doel

Binnen het vierde cyclusjaar van de Permanente Her- en Bijscholing voor BOA’s is er keuze uit vier modules. Als BOA moet je voor één van de modules examen doen. Wateropleidingen biedt een voorbereidende training voor twee modules aan:

  1. Verhoor
    Het schrijven van een verhoorplan op basis van een bewijsmatrix is een belangrijke vaardigheid van BOA’s. Hier hoort het voeren van een verhoorgesprek ook bij. Na deze module kun je beide aspecten goed voltooien onafhankelijk van het type verdachte (denk aan oesters, watervallen en hautaine).
  2. Proces-Verbaal van bevindingen schrijven
    In de praktijk komt het helaas voor dat je als BOA tijdens je werk wordt beledigd. Wanneer dit plaatsvindt schrijf je een Proces-Verbaal (PV) van bevindingen op grond van het bijhorende wetsartikel (Art 179, 180, 182, 266 of 267).

In 2 lesdagen bereiden we je voor op het praktijkexamen. De exameneisen kun je vinden op de website van ExTH.

Vorm

Beide modules bestaan uit twee lesdagen. Tijdens de eerste lesdag doorloop je samen met de docent alle relevante theorie en wetgeving. Bij de tweede dag staat het oefenen van de examensituatie centraal.

Bijzonderheden

Milieuboa’s zijn wettelijk verplicht om de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) van Domein II te volgen. In het najaar van 2016 is een nieuwe cyclus van vijf jaar gestart. Deze cyclus heeft de volgende modulen:

  1. Wettelijke kaders Milieu generiek
  2. Wettelijke kaders Milieu specifiek
  3. Sanctionerend optreden
  4. Kleurspoor specifieke invulling

Iedere milieuboa moet in vijf jaar vier modulen gevolgd hebben. 2019-2020 is het vierde cyclusjaar en bestaat uit vier keuzemodules, Wateropleidingen biedt cursussen voor twee modules.

Incompany

Deze training verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze training organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

buitengewone opsporingsambtenaren in domein II Milieu, welzijn en infrastructuur - de zogenaamde milieuboa’s- werkzaam in de watersector

Instapniveau

mbo

Variant

Dag training

Maximaal aantal deelnemers

16

Coordinator

Examen

De PHB wordt afgesloten met een examen. Het examen wordt door ExTH afgenomen.

Vaardigheden

RapporterenTrouble shootingCommunicatie en feedbackArgumenteren


Incompany aanvragen

Wil je deze training incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.

"Praktijkgerichte cursus en goede voorbereiding op het examen bij ExTH."

Bert van den Bosch - Toezichthouder en adviseur agrarische sector bij Waterschap Zuiderzeeland

"Herhalen van wet- en regelgeving en toepassen in daadwerkelijke praktijkcasussen"

(Cursist Permanente her- en bijscholing)

Willie Ariens PHB

‘We zorgen voortdurend dat de cursus actueel is. Nu is er bijvoorbeeld een module gewijd aan de nieuwe Bestuurlijke strafbeschikking milieu en keur.'

Willie Ariëns
Senior projectleider handhaving (Waterschap Rivierenland)