Doel

Zoals binnen elke organisatie komen ook bij de waterschappen medewerkers zonder een elektrotechnische opleiding in aanraking met elektrotechnische risico’s, bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarbij brengt ook het gebruik van arbeidsmiddelen, variërend van elektrisch handgereedschap tot verlengsnoeren en haspels, risico’s met zich mee.

Deze cursus geeft een update over het veilig werken met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Na deze cursus herken je de elektrische gevaren, ken je het doel en de werking van beveiligingen en ken je de maatregelen bij het werken in risico verhogende omstandigheden.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • toelichting Arbocatalogus sector Waterschappen
  • gevaren van elektriciteit
  • veilige uitvoering van werkzaamheden
  • beveiligingen
  • veilig gebruik van elektrisch handgereedschap
  • taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Vorm

Je oefent de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen uit het waterschapswerk.

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van de Arbocatalogus sector Waterschappen en kent een duidelijke “waterschapsidentiteit”

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

medewerkers van waterschappen die beperkte elektrotechnische werkzaamheden en bedieningshandelingen uitvoeren en die periodiek geïnstrueerd moeten worden zoals aangegeven in NEN 3140

Instapniveau

vmbo/mbo

in het bezit van het certificaat van de Basiscursus voldoend onderricht persoon (VOP) (niet ouder dan 3 jaar) .

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

2 uur per bijeenkomst

Duur

1 bijeenkomst

Maximaal aantal deelnemers

16

Coordinator

Vaardigheden

Trouble shooting


Downloads

pdfLesrooster Voldoend onderricht persoon vervolgDownload

"Behandelen van dagelijkse praktijkvoorbeelden & voorbeelden van ernstige fouten."
(Cursist Voldoend onderricht persoon vervolg)

Incompany aanvragen

Wil je deze cursus incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.