Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Cursus

Weer en waterbeheer
Doel

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme buien met grote neerslaghoeveelheden in korte tijd. In andere perioden komt watertekort voor. Beide problemen in de waterkwantiteit hangen deels samen met de klimaatverandering. Onder de nieuwe omstandigheden moet de waterbeheerder nog meer dan voorheen tijdig anticiperen op het weer om overstroming en verdroging te voorkomen.

Deze cursus biedt kennis van het weer en de weersverwachtingen. Met een goede interpretatie van de weersvoorspellingen kan het waterpeil worden berekend, bijvoorbeeld door gebruik te maken van modellen. Dit berekende waterpeil gebruik je om preventieve maatregelen te nemen. In de cursus staan praktijkcasussen met weergegevens en peilbeheer centraal.

Na het volgen van deze cursus ben je voorbereid op het klimaat van de toekomst en weet je hoe je weerkundige aspecten meeweegt in je adviezen en maatregelen in het dagelijkse waterbeheer.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Dagelijks beheer
  Gebruik meteorologische gegevens in de praktijk, meteorologische aspecten van de waterkringloop, beheer van verschillende typen watersystemen, stappenplan voor realisatie van weer-gestuurd beheer, klimaateffectatlas.
 • Wateroverlast
  Wateroverlastanalyse, overlastverwachtingen, onzekerheid en nauwkeurigheid en real-time toepassingen, klimaatscenario's.
 • Verdroging
  Verdamping, onverzadigde zone en grondwater, beheersmatige aspecten en grondwatergestuurd beheer.
 • Beleid
  Beschikbaarheid meteorologische gegevens, deltaplan, klimaatverandering en scenario’s waterbeheer en vertaling naar beleid.
 • Veiligheid
  Beheersmatige aspecten van extreem weer, ruimtelijke adaptatie, relatie met rampen- en calamiteitenplannen.

Vorm

De weerkundige onderwerpen worden toegelicht met praktijkvoorbeelden. Een paar praktijksituaties worden met het Aquarius instrumentarium gesimuleerd. Je brengt ook een bezoek aan een weerstation.

Bijzonderheden

Deze cursus is een gezamenlijk product met HydroLogic en WeatherImpact.

hydrologic      Logo-Weather-Impact

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

peilbeheerders en waterbeheerders

Instapniveau

mbo/hbo

Variant

Dag cursus

Maximaal aantal deelnemers

12

Vaardigheden

Creatieve oplossingen bedenkenTrouble shootingData AnalyseArgumenteren


Voorlopig inschrijven

Wil je alvast een plaats voor deze cursus reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

Mogelijk interessant

ArnoldLobbrecht1 WEW

‘Het bijzondere van de cursus is dat er twee werelden bij elkaar komen: waterbeheer en meteorologie.'

Arnold Lobbrecht
Directeur HydroLogic

"De cursus Weer en Waterbeheer is een sterke inhoudelijke cursus met veel kennisoverdracht van de docenten. De cursus is uitstekend toepasbaar in de praktijk. Goed georganiseerd!"
(cursist Jack de Wilt, Waterschap Aa en Maas)

"Ik heb geleerd hoe om te gaan met verschillende analyses en kan daaruit een kansberekening maken. Een sterk punt van de cursus vond ik het bekijken van een weerstation."
(cursist L. Machloet)

"Door deze cursus heb ik inzicht gekregen in de werking, beschikbaarheid en bruikbaarheid van verschillende technieken."
(cursist R. Leijdekker)