Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Cursus

Zuiveren met Anammox
Doel

In 2020 moeten de eerste afvalwaterzuiveringsinstallaties energie neutraal zijn. Om dit te realiseren zijn nieuwe methodes nodig om het energieverbruik te verminderen. Zo is Anammox (ANaerobe AMMonium OXidatie) ontwikkeld. Anammox is een nieuw anaeroob proces, waarbij nitriet en ammonium uit afvalwater wordt verwijderd door omzetting in stikstofgas.

Je leert hoe het Anammox proces werkt en hoe dit proces beheersbaar is binnen een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Ook maak je kennis met een variant van Anammox, de koude Anammox, waarbij geen BZV meer nodig is voor het verwijderen van stikstof.

Na afloop van de cursus ben je in staat om voor de eigen zuivering een technische en economische afweging te maken of Anammox een geschikt alternatief is om energie te besparen.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • principes en werking van Anammox;
  • stikstofcyclus;
  • inzicht in energieverbruik van eigen zuivering;
  • toepassing bij bestaande installaties.

Vorm

De cursus bevat 3 elementen: vakspecifiek, praktijkervaring en de toepassing. De docent licht de procesmatige-, technische- en economische aspecten van Anammox toe aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Je brengt het energieverbruik van een eigen zuivering in kaart (kosteneffectiviteit) en vergelijkt deze met anderen. In het kader van 'gluren bij de buren' bezoek je een zuivering en krijg je zicht hoe je Anammox toepast. Je sluit de cursus af met een opdracht.

Bijzonderheden

  • Locatie: rwzi Nieuwveer en rwzi Olburgen

In company

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Met een in-company opleiding beperk je reiskosten en reistijd en stimuleer je werkplekleren.

Wil je deze opleiding in-company aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.


Doelgroep

(proces)operators, (proces)technologen

Instapniveau

mbo+/hbo

diploma Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering (UTAZ) of Hogere techniek afvalwaterzuivering (HTAZ) van vóór 2014

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

tussen lesdag 1 en lesdag 2 de cursus wordt verwacht dat je een bezoek brengt aan een zuivering om een opdracht uit te werken. Hou rekening met uw tijdsbesteding hierin! (denk aan 16 uur)

Maximaal aantal deelnemers

20

Naam coördinator

Petra Barte

Vaardigheden

PresenterenCreatieve oplossingen bedenkenTrouble shootingData AnalyseArgumenteren


Cijfer

(schaal 1-5)
Indruk Cursus
3,63

Voorlopige inschrijving

Wil je alvast een plaats bij de opleiding of cursus van je keuze reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

Je hebt daarna vijf werkdagen om je inschrijving definitief te maken.

ruben-meulenkamp 960x600

Zuiveren met Anammox vergt een andere blik op het zuiveringsproces.

Ruben Meulenkamp
Ingenieursadviesbureau Sweco

Downloads

pdfZMA lesrooster 2018-2019Download

"Ik weet nu meer over de achtergronden, randvoorwaarden en rekenmethodieken achter de (mogelijke) toepassing van anammox"