Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Training

Regiekamer PeilbeheerCursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 06-03-2019 20-03-2019 1.275,00 Direct inschrijven

Doel

Is peilbeheer vanuit een centrale regiekamer ook de toekomst in jouw waterschap? Werken vanuit een centrale regiekamer en het waterpeil regelen achter beeldschermen. En de regie voeren bij calamiteiten en informatie geven aan interne en externe klanten? Hoe werkt dat in de praktijk?

In deze cursus leer je wat centrale regie van het watersysteem betekent. De voor-en nadelen voor het watersysteem en voor de organisatie komen aan bod.

Na deze cursus ben je op de hoogte van de Regiekamer Peilbeheer. Je verkent de behoefte voor een centrale sturing bij je eigen waterschap en kunt dit vergelijken met anderen. Je maakt voor je eigen waterschap de afweging of een centrale aansturing toepasbaar is.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • sturen watersysteem op afstand om wateroverlast en -tekorten tegen te gaan;
  • relatie peil en waterkwaliteit met oog op voldoende zoet water;
  • sturen peil op aanvraag interne en externe klanten;
  • afstemming met onderhoud watergangen;
  • omgaan met calamiteiten zoals piekbuien, bluswater en (illegale) lozingen;
  • advies voor het eigen waterschap, in het kader van klimaat adaptatie;
  • deltaprogramma.

Vorm

De cursus bevat 3 elementen: vakspecifiek, de praktijktoepassing en communicatie. De docent licht het principe van de Regiekamer Peilbeheer toe aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Je onderzoekt wat de behoefte is binnen je waterschap. In het kader van 'gluren bij de buren' bezoek je een regiekamer en deelt ervaringen met collega's. Jouw resultaat is een checklist die je als tool gebruikt binnen je eigen waterschap. Je sluit de cursus af met een presentatie.

In company

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Met een in-company cursus beperk je reiskosten en reistijd en stimuleer je werkplekleren.

Wil je deze cursus in-company aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.


Doelgroep

(senior) peilbeheerders, watersysteembeheerders en onderhoudsmedewerkers

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

12 uur

Maximaal aantal deelnemers

20

Aantal bijeenkomsten

3

Naam coördinator

Ingrid Hilwerda

Vaardigheden

SamenwerkenTrouble shootingData AnalyseArgumenteren

Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 06-03-2019 20-03-2019 1.275,00 Direct inschrijven

Voorlopige inschrijving

Wil je alvast een plaats bij de opleiding of cursus van je keuze reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

Je hebt daarna vijf werkdagen om je inschrijving definitief te maken.

Mogelijk interessant

"Het is een goede en leerzame cursus, zeker voor ons omdat in 2016 onze verkeerstoren van start gaat."
(Cursist Regiekamer Peilbeheer)