Behoeftepeiling cursus Microverontreinigingen


Op dit moment krijgt het thema microverontreinigingen en microplastics de volle aandacht. Er is nog veel onbekend en het thema is voortdurend in beweging. Goed opgeleide professionals kunnen hier het verschil maken en om die reden wil Wateropleidingen een cursus ontwikkelen rondom het thema microverontreinigingen in water. Om een actuele cursus aan te bieden die niet alleen aansluit bij de huidige stand van de techniek, maar vooral ook bij jouw leerbehoefte(s), is deze behoeftepeiling uitgezet. Jouw input wordt gebruikt om een geschikte cursus aan te bieden aan de watersector.

Het invullen duurt tussen de 5 en 10 minuten. Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens
5. Welke kennis over microverontreinigingen heb je nodig om je werk te kunnen doen?
6. Over welke bronnen van microverontreinigingen stel je kennis op prijs?
7. Over welke processen rondom microverontreinigingen stel je kennis op prijs?
8. Over welke stof(groepen) stel je kennis op prijs?
9. Welke kennis over wettelijke normen stel je op prijs?
10. De aanpak van microverontreinigingen kent verschillende fases. Over welke fases stel je kennis op prijs?
11. Waar ervaar je moeilijkheden/obstakels rondom communiceren over microverontreinigingen?