Intake opleiding Visuele Inspectie van Waterkeringen


Beste deelnemer,

In september start de opleiding Visuele Inspectie van Waterkeringen waaraan jij deelneemt. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wij hebben er al erg veel zin in. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij jouw leerwensen en kennis over waterkeringen willen wij je vragen om onderstaande vragen te beantwoorden.

We beginnen met  een aantal algemene vragen, daarna volgen vragen over waterkeringen en de inspectie ervan. We ontvangen je antwoorden graag voor 31 juli.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

De opleiding Visuele Inspectie van Waterkeringen bestaat uit een gedeelte theorie, daarnaast oefenen we veel met het inspecteren in de praktijk. Hieronder vind je een overzicht van een aantal onderwerpen die in de theorie aan de orde komen. Schrijf in steekwoorden op waar je bij deze onderwerpen aan denkt. Doe dit alleen, we zijn namelijk erg benieuwd waar jij mee komt!