Opleiden voor de Omgevingswet


Naar verwachting wordt op 1 januari 2021 de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet raakt het werk van veel medewerkers uit de watersector. Zij moeten moeten voldoende inhoudelijke kennis over de wet hebben om hun werk professioneel uit te kunnen voeren. Dit betekent de nodige informatie en scholing.

De Omgevingswet wordt ingepast in ons reguliere cursusaanbod, zodat cursisten dit direct kunnen toepassen in hun werk. Daarbij ontwikkelt Wateropleidingen een aantal titels waarin de Omgevingswet een belangrijke rol speelt.

Cursusaanbod omgevingswet

e-learning_960x600

E-learning Omgevingswet
In ontwikkeling. Binnenkort meer informatie beschikbaar

ASR_960x600

Atelier succesvolle cont(r)acten
In dit atelier gaan Waterschappen en marktpartijen samen succesvolle contacten aan door uit te zoeken welke belangen, verwachtingen, speelruimten, verschillen en overeenkomsten er zijn.

Opleidingsvraag?

Heb jij een opleidingsvraag in het kader van de Omgevingswet? Wij helpen je graag. Neem contact met ons op om te zien wat we voor je kunnen betekenen.