Hans de Groene


Boegbeeld_Hans_de_Groene_online

'Goed opgeleide medewerkers zijn de sleutel!’

Hans de Groene
Directeur Vewin

‘De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven maken veilig, gezond en lekker kraanwater en leveren dat iedere dag aan meer dan 8 miljoen huishoudens en bedrijven. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet! Het garanderen van kwaliteit, leveringszekerheid en betaalbaarheid vergt grote inspanningen, iedere dag weer. Om bronnen te beschermen tegen oude en nieuwe verontreinigingen. Om de uitgebreide infrastructuur in goede staat te houden. Om de gevolgen van klimaatverandering en energietransitie het hoofd te bieden. Daarvoor is véél nodig en vooral de inzet en professionaliteit van de ongeveer 5000 medewerkers van de drinkwatersector. Opleiding en scholing zijn daarvoor onmisbaar en het aanbod van Wateropleidingen dus ook!’