Henk van Norel en zijn visie rondom water en opleiden


Henk van Norel 960px

‘Kennisuitwisseling tussen werkvelden is een belangrijke aanjager voor innovatie’

Henk van Norel
Specialist Keringen & Veiligheid Waterschap Hunze en Aa's en cursist wateropleidingen

‘Als hydroloog volgde ik de opleiding dijktechniek. Het is me opgevallen dat er nog veel vooruitgang geboekt kan worden door meer kennis vanuit hydrologie in te zetten bij dijktechniek. In de opleiding dijktechniek vond ik het leerzaam en inspirerend om samen met collega’s van waterschappen, bureaus en aannemers les te krijgen van docenten uit de praktijk. En om onderling als groep kennis uit te wisselen.’