Hetty Klavers en haar visie rondom water en opleiden


Hetty Klavers 960px

‘Nieuwe normen bieden nieuwe kansen’

Hetty Klavers
Dijkgraaf waterschap Zuiderzeeland

‘Een leven lang leren wordt steeds belangrijker. Wateropleidingen levert hier een essentiële bijdrage aan. Opleidingen en cursussen waar je als watermens je tanden in wilt zetten. Vanaf 2017 werken we voor het eerst met de nieuwe normering voor primaire waterkeringen. We kijken naar overstromingskansen en de gevolgen hiervan. Basisveiligheid voor iedereen, economische doelmatigheid en groepsrisico. Hier zijn meer, andere kennis en nieuwe medewerkers voor nodig. Want de opgave is groot. Wie al jarenlang goed waterwerk doet, kan nieuwe inzichten bijleren en – wellicht – oude afleren. Grijp die kans.’