Doel

In Nederland staan ongeveer honderd anaerobe afvalwaterzuiveringsinstallaties, dit zijn vooral industriële zuiveringen. De bediening en het beheer van deze installaties is een vak apart. Je krijgt in deze cursus inzicht in het functioneren van de zuiveringsinstallatie en de achterliggende processen. Ook leer je de belangrijke parameters herkennen. Dit stelt je in staat het proces onder wisselende omstandigheden optimaal te laten verlopen. Je kunt in deze cursus problemen uit je eigen praktijk als casus aandragen. Hierdoor zie je direct het resultaat van de cursus.

Inhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • inleiding: korte historie, plaats van anaerobe zuiveringstechnieken en ontwikkeling;
  • microbiologie van anaerobe zuivering;
  • procestechnologie; start, besturen en controleren ;
  • veiligheid en gezondheid; organisatie;
  • troubleshooting.

Vorm

Anaerobe zuiveringstechnieken is een drie daagse cursus. Dag 1 en 2 vinden plaats in Utrecht waar onze docenten de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en cases behandelen. Op de derde dag bezoek je een anaerobe installatie om alle geleerde theorie in de praktijk te ervaren. Op alle dagen is tijd ingeruimd om je eigen vragen en cases in te brengen.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Procesoperators en milieucoördinatoren in de industrie en bij waterschappen

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je een incompany aanvragen voor deze cursus? Neem dan contact met ons op.