Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 05-09-2023 23-04-2024 6.995,00 Direct inschrijven

Doel

De drinkwatervoorziening in Nederland staat bekend als een van de beste ter wereld. Het waterbedrijf heeft zich ontwikkeld tot een leverancier van diverse diensten en soorten water. Drinkwatervoorziening is een breed vakgebied waarin zowel technische, wettelijke als omgevingselementen van belang zijn. De bedrijven innoveren in nieuwe zuiveringsmethoden en in het optimaliseren van de distributieprocessen.

In deze opleiding krijg je inzicht in de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen van het moderne waterbedrijf. Na deze opleiding heb je kennis van het waterbedrijf en haar omgeving. Je geeft sturing aan de hoofdprocessen winning, zuivering, transport en distributie. En je adviseert medewerkers in het beheersen van het proces.

Inhoud

De opleiding bestaat uit 3 modules:

  1. Bedrijf en omgeving (11 dagdelen)
    Organisatie drinkwatersector, drinkwatervoorziening, missie en strategie, wetgeving.
  2. Winning en zuivering (13 dagdelen)
    Bronselectie en bronbewaking, waterkwaliteit, zuiveringstechnieken.
  3. Transport en distributie (16 dagdelen)
    Ontwerp, aanleg, beheer & onderhoud, levering.

Vorm

Tijdens de fysieke en digitale lessen wordt de theorie besproken door ervaren praktijkdocenten. Het delen van praktijkvoorbeelden en eigen ervaringen staan hierbij centraal. In online leeractiviteiten bestudeer je de theorie zelfstandig en pas je deze toe door individueel en in groepsverband te werken aan casussen. Tijdens deze opleiding maak je gebruik van de Digitale Wateropleidingen. Hierop staan de videolessen, opdrachten, casussen, het lesmateriaal van de opleiding. Daarnaast vind je per les de voorbereidende opdrachten die je stimuleren in het bedrijf op zoek te gaan naar informatie. Tijdens de les is er aandacht voor de verschillen tussen de drinkwaterbedrijven.

Programma

Deze opleiding bestaat uit 10 fysieke bijeenkomsten, 8 digitale lessen en 14 online leeractiviteiten. In het lesrooster zie je hoe de lessen per dagdeel verdeeld zijn.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Water- en procestechnologen, managers, teamleiders en projectleiders

Instapniveau

hbo

Deelnemers met een technisch hbo-diploma zijn direct toelaatbaar, net als deelnemers die de Basisopleiding drinkwaterdistributie of  -productie hebben gevolgd.

Voldoe je niet aan het vereiste hbo-niveau? Neem contact op met Wateropleidingen. Na een intake gesprek krijg je een advies van ons.

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

12 uur per bijeenkomst

Duur

40 dagdelen

Maximaal aantal deelnemers

20

Coordinator

Examen

De opleiding bevat drie modulen. Elke module sluit je af met een opdracht en/of examen


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 05-09-2023 23-04-2024 6.995,00 Direct inschrijven

Neem een optie

Wil je alvast een plaats voor deze opleiding reserveren? Neem dan hier een optie om deel te nemen.

hod_kees_hagen_960x600

'Deelnemers krijgen een volledig beeld van de huidige stand van zaken in de hele keten van de drinkwatervoorziening.'

Kees Hagen
Business Change Manager (Vitens)

"Opleiding gaf een ruim beeld van het drinkwaterbedrijf, met als sterke punten de onderlinge interactie, delen van kennis en ervaring en deskundigheid docenten."