Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 23-10-2024 06-11-2024 2.010,00 Direct inschrijven

Doel

Riolering is doorgaans onzichtbaar, maar wel een essentieel onderdeel van onze infrastructuur. In deze opleiding maak je kennis met riolering en de objecten (onderdelen) waaruit de riolering is opgebouwd, zoals putten, gemalen, overstorten en bergbezinkbassins.

Na het volgen van deze opleiding kun je de verschillende soorten stelsels herkennen en weet je het verschil in werking. Je bent op de hoogte van de meest gebruikte materialen in de rioleringstechniek en kent de meest gebruikelijke methoden van aanleg en renovatie. Je bent in staat om rioleringstekeningen te lezen en te gebruiken in je werk. Je leert de opbouw van NEN-EN 13508-2+A1 zodat je voorbereid bent voor de opleiding Visuele Inspectie Riolering voor Inspecteurs.

Verplichte vooropleiding voor rioolinspecteurs
Deze opleiding is voor aankomende rioolinspecteurs een verplichte vooropleiding voor de opleiding Visuele Inspectie van Riolering voor Inspecteurs. Voor rioolinspecteurs bestaat het examen Introductie Rioleringstechniek uit 2 delen. Deel 1 gaat over de inhoud van de opleiding en geldt voor alle deelnemers, deel 2 is een audit over de werkervaring van de inspecteur. Deze moet toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2+A1 kunnen herkennen en de juiste drielettercodes weten te vermelden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de aankomende inspecteur ongeveer 40 uur inspectiewerk onder begeleiding van een gediplomeerd inspecteur heeft uitgevoerd. Beide delen van het examen moeten met een voldoende resultaat worden afgesloten.

Inhoud

In deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Watersysteem en waterketen
  • Soorten rioolstelsels
  • Onderdelen van de riolering
  • Materialenkennis
  • Aanlegmethoden
  • Rioleringstekeningen
  • Onderzoek aan riolering
  • Visuele inspectie conform NEN-EN 13508-2+A1

Vorm

Docenten uit de praktijk nemen je mee in de wereld van riolering. Een deel van het programma vindt plaats bij een buizenfabrikant. Je ziet niet alleen de fabricage van betonnen buizen en putten, maar je krijgt ook inzicht in de gebruikelijke diameters en vormen. Hierdoor ontstaat een directe koppeling tussen het lesprogramma en de praktijk.

De opleiding bestaat uit 3 lesdagen. De opleiding sluit je af met een schriftelijk examen.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Medewerkers van rioolreinigings- en inspectiebedrijven, gemeenten en operationeel leiding­gevenden van aannemers

Instapniveau

vmbo/mbo

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

6 uur per bijeenkomst

Duur

3 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

14

Examen

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Het diploma geeft toegang tot de opleiding Visuele Inspectie Riolering voor Inspecteurs.

Herexamenkosten vallen buiten de cursusprijs. Deze kosten brengen wij apart in rekening.


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 23-10-2024 06-11-2024 2.010,00 Direct inschrijven