Doel

Deze opleiding wordt herzien voor het cursusjaar 2023/2024. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Neem dan alvast een optie (onderaan deze pagina) en je ontvangt meer informatie over de nieuwe uitvoering zodra deze gepland staat.

De huidige ontwikkelingen in het waterbeheer volgen elkaar in hoog tempo op. Veranderingen in neerslagpatronen, zeespiegelstijging, bodemdaling en droogte vereisen dat waterbeheerders steeds flexibeler met water omgaan. Waterbeheerders hebben daarvoor in toenemende mate een brede blik op het speelveld nodig om in te kunnen spelen op actuele (beleids)ontwikkelingen.

Deze opleiding brengt theoretische en praktijkkennis van waterkwantiteit, waterkwaliteit en actueel waterbeheer samen. Na het volgen van deze opleiding kun je hydrologische principes en berekeningen toepassen op diverse Nederlandse watersystemen. Je weet hoe het in Nederland met de waterkwaliteit gesteld is, kent de belangrijkste ontwikkelingen in het beleid en wetgeving en weet welke maatregelen je kunt en moet nemen. Je bent in staat kennis vanuit verschillende invalshoeken te integreren en complexe waterproblematiek te ontleden.

Inhoud

De opleiding bestaat uit een introductie (4 dagdelen), gevolgd door drie modules:

  1. Waterkwantiteit (9 dagdelen):
    Hydrologisch systeem van Nederland, waterbalans, neerslag-afvoer proces, stromingsproces en -principes, verzadigde en onverzadigde zone, relatie grond- en oppervlaktewater, watersysteemberekeningen, normering en beleid.
  2. Waterkwaliteit (8 dagdelen):
    Fysische, chemische en biologische aspecten van het watersysteem, beoordelen waterkwaliteit, oorzaken en gevolgen van verstoringen, meren, plassen, sloten, kanalen, beken en rivieren en de Europese Kaderrichtlijn Water.
  3. Actueel waterbeheer (9 dagdelen):
    Veranderende samenleving en waterbeheer; wetgeving, beleid, klimaatadaptatie, water in stedelijke omgeving, biodiversiteit en energietransitie.

Vorm

In fysieke en digitale bijeenkomsten wordt de theorie toegelicht met veel praktijkvoorbeelden en een excursie. In de derde module werk je in groepsverband aan een watervraagstuk. De derde module wordt afgerond met de presentatie van de eindopdracht.

Programma

Deze opleiding bestaat uit 11 fysieke bijeenkomsten (22 dagdelen) en 8 digitale lessen. In het lesrooster zie je hoe de lessen per dagdeel verdeeld zijn.

Lesrooster Integraal Waterbeheer 7-9-2022 (pdf, 280 kB)

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Beleidsmedewerkers watersysteem

Instapniveau

hbo

Na inschrijving voor deze opleiding volgt een schriftelijke intake. Doel van de intake is beoordelen of jouw vooropleiding en/of werkervaring aansluit bij deze opleiding. Ook krijg je een passend studieadvies, zodat je goed voorbereid aan de opleiding begint. Docenten laten hun lessen zo goed mogelijk aansluiten op basis van informatie uit de intakes.

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

6 uur per bijeenkomst

Duur

30 dagdelen

Coordinator

Examen

Module 1 en 2 worden afgesloten met een tentamen. Module 3 met een groepspresentatieNeem een optie

Wil je alvast een plaats voor deze opleiding reserveren? Neem dan hier een optie om deel te nemen.

mario_maessen_portret_960x600

‘Deze opleiding geeft je veel meer begrip van de kwalitatieve en de kwantitatieve aspecten van waterbeheer.'

Mario Maessen
Senior data scientist (Vitens)

"De opleiding Integraal Waterbeheer heeft mijn verwachtingen overtroffen. Ik had niet verwacht dat we zo diep op de stof in zouden gaan."
- Anja Dekker, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier