Doel

Waterschappen krijgen veel vergunningaanvragen binnen voor de aanleg van lage druk (< 10 bar) pers- en distributieleidingen in waterkeringen. De cyclus van ontwerpen, aanleggen, beheren en beoordelen van deze leidingen verloopt vaak onder hoge tijdsdruk. Om het proces vloeiend te laten verlopen is een goede onderlinge communicatie en inzicht in de geldende procedures van belang.

In deze opleiding krijg je inzicht in techniek, beleidsvorming en afhandeling van vergunningaanvragen van leidingen in waterstaatswerken. Je kent de stappen in het ontwerp voor totstandkoming van leidingtracés en vergunningaanvragen. Ook leer je met welke belangen je tijdens het verlenen van een vergunning rekening moet houden. Na het volgen van deze opleiding stel je eenvoudige vergunningen met bijhorende vergunningsvoorschriften op.

Inhoud

Deze onderwerpen komen aan bod:

  • basisprincipes ontwerp;
  • aanlegmethoden;
  • grondmechanica;
  • proces van vergunningverlening;
  • rol van de netbeheerder;
  • onderhoud en inspectie van leidingen;
  • buisbelasting en buisgedrag;
  • berekeningsmethoden;
  • beoordeling van leidingen in waterstaatswerken.

Vorm

De theorie wordt behandeld aan de hand van de verschillende stappen in het proces van de vergunningverlening. Je oefent het proces aan de hand van een echte vergunningsaanvraag.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Vergunningverleners, medewerkers van de afdeling waterkeringen die vergunningverleners adviseren, aanvragers van vergunningen

Instapniveau

mbo

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Coordinator

Examen

De opleiding wordt afgesloten met een groepsopdracht met presentatie.

Herexamenkosten vallen buiten de cursusprijs. Deze kosten brengen wij apart in rekening."Een cursus met ervaren en deskundige docenten die hun praktijkervaring in de les benutten"

"Goede technische invulling van de diverse onderdelen."