Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
VOLGT NOG 13-06-2024 14-06-2024 1.560,00 Direct inschrijven

Doel

Onze zomers worden steeds warmer en droger. We wapenen ons tegen te veel water, maar hoe ga je om met (extreme) droogte? Hoe voorkom je verzilting van grondwater of het optreden van veen inklinking? En hoeveel gebiedsvreemd water kun je inlaten als dit een andere kwaliteit heeft?

In deze tweedaagse masterclass ga je intensief aan de slag met vraagstukken en mogelijke oplossingen die kunnen ontstaan als gevolg van de droogte. Welke gegevens heb je nodig en hoe interpreteer je deze om een beslissing te kunnen nemen? En aan welke knoppen kun jij draaien om nadelige effecten te voorkomen of beheersen? Ook krijg je informatie over innovatieve maatregelen op regionaal niveau in het kader van de Deltabeslissing Zoetwaterstrategie.

Inhoud

  • omvang van droogteproblematiek in Nederland en handelingsperspectieven;
  • waterkwaliteit: blauwalg, vissterfte, botulisme, chloride en lage PH-waardes;
  • waterkwantiteit: hoofdwatersysteem en waterverdeling;
  • veengebieden en bodemdaling
  • verziltingsrisico’s en grond- en oppervlaktewater;
  • innovatieve maatregelen zoetwatervoorziening;
  • stedelijk gebied: hittestress, rioolzorg, funderingsproblemen en groenbehoefte;

Vorm

In deze masterclass ga je intensief aan de slag met het thema ‘Droogte’. Samen met deskundige docenten en mede-cursisten bespreek je de theorie, ervaringen en praktijkvoorbeelden. Tijdens een excursie zie je de problematiek en innovatieve oplossingen in de praktijk. Je neemt ook je eigen case mee, zodat je na afloop thuiskomt met concrete tips die je direct kunt toepassen. Dankzij de tussentijdse samenwerkingsopdrachten en het diner heb je veel ruimte om te netwerken.

Programma

De eerste dag wordt afgesloten met een dinerbuffet of BBQ. Je kunt er voor kiezen om op de cursuslocatie te overnachten. De tweede lesdag starten we met een excursie naar de proeflocatie van Acacia Water bij Zeewolde. Hier wordt onderzoek gedaan naar verzilting, veenoxidatie en verschillen in afwatering.

Masterclass Droogtestress lesrooster 13-6-2024 (pdf, 161 kB)

Bijzonderheden

De eerste dag wordt afgesloten met een gemeenzaam diner(buffet). De overnachting is op eigen kosten en niet verplicht.

Incompany

Je kunt deze masterclass ook binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van de masterclass. Wil je deze masterclass incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Beleidsmedewerkers integraal waterbeheer van Provincies, Waterschappen, Gemeentes, Natuurorganisaties en adviesbureaus

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

2 uren

Duur

2 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

16

Vaardigheden

SamenwerkenPresenterenCreatieve oplossingen bedenkenData AnalyseCommunicatie en feedbackArgumenteren

Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
VOLGT NOG 13-06-2024 14-06-2024 1.560,00 Direct inschrijven

img_8215

“In ontspannen sfeer behandelen we een groot aantal droogteproblematieken”

Harry Berkouwer
Bedrijfsvoerder (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) Lees verder

In de masterclass heb ik veel geleerd over de gevolgen van droogte op het watersysteem en hoe je hiertegen kunt handelen. Dankzij de enthousiaste docenten kwam de theorie en praktijk mooi met elkaar in verbinding.”
- Lieke Doodeman  (Adviseur Water bij ‎Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam)

In de masterclass kwam praktijk en theorie helemaal samen, daarnaast besefte ik dat droogte en hittestress alleen op te lossen is met elkaar.”
- Martin van der Maar (Medewerker peilbeheer bij ‎Waterschap Noorderzijlvest)