Doel

Eigenaren van prioritaire instellingen zijn verplicht om periodiek een legionella monstername uit te voeren om te controleren of er geen normoverschrijdingen zijn. De manier waarop deze monsters worden genomen, draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit en representativiteit van de laboratoriumanalyse.

In deze cursus leer je op de juiste wijze en op de juiste plaats legionellamonsters te nemen en temperatuurmetingen te verrichten. Ook leer je jouw instrumenten te kalibreren en te registreren en voor jezelf veiligheidsregels in acht te nemen. De cursus is gebaseerd op de volgende documenten:

 • Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater, geldend van 01-01-2018 (Deze regeling vermeldt nog de inmiddels ingetrokken NEN 6265:2007);
 • NEN 6265:2007 Water - Detectie en telling van legionella (NEN 6265:2007 werd in 2017 ingetrokken en vervangen door NEN-EN-ISO 11731);
 • NEN-EN-ISO 11731 Water - Telling van legionella;
 • NEN 6414 Water en slib - Bepaling van de temperatuur.

Uiteraard komen in deze cursus uitdrukkelijk de verschillen tussen de ingetrokken NEN 6265:2007 en de actuele NEN-EN-ISO 11731 aan bod.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • achtergronden legionella: bacteriologie, wet- en regelgeving, risico’s;
 • het bemonsteringsplan;
 • monsterneming;
 • temperatuurmeting;
 • registratie van de meetgegevens;
 • transport monsters;
 • beheer, registratie en onderhoud van monsternemingsmaterialen;
 • arbo en veiligheid voor de monsternemer.

Vorm

De cursus is praktisch ingestoken met een minimum aan theorie en een maximum aan praktische richtlijnen en oefening. In de middag voer je daadwerkelijk een monsterneming uit.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Monsternemers en uitvoerders van risico-inventarisaties legionella

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Duur

1 bijeenkomst

CoordinatorNeem een optie

Wil je deelnemen aan deze cursus? Neem dan een optie. Bij voldoende animo plannen we een nieuwe uitvoering. Zodra deze gepland is, krijg je een uitnodiging om je in te schrijven.

bianca_van_elswijk

"Een goede monstername mag geen toeval zijn."

Bianca van Elswijk