Doel

Net als in jouw bedrijf, heeft elk bedrijf veel kennis in huis. Die kennis is bijzonder waardevol. Het is belangrijk deze kennis met (nieuwe) medewerkers te delen. Door bijvoorbeeld een mentor binnen je bedrijf in te zetten. Als mentor werk je nieuwe medewerkers in, draag je kennis over en leer je hen vaardigheden aan. Je voert begeleidingsgesprekken en plant en begeleidt leeractiviteiten.

In de mentortraining leer je hoe je je mentortaak goed uitvoert. Je ontwikkelt hierbij nieuwe vaardigheden. De docent laat je zien welke leerstijlen mensen bezitten en welke invloed dit heeft op het overdragen van kennis. Je leert een zinvol begeleidingsgesprek voeren dat van pas komt in je rol als mentor. Na deze training weet je hoe je goede feedback en instructies geeft. Je weet ook op welke manier je vragen stelt.

Inhoud

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • doelgericht instructies geven op de werkplek van de medewerker;
  • medewerkers motiverend begeleiden;
  • begeleidingsgesprekken voeren;
  • werkinstructies schrijven;
  • methoden om kennis en procedures vast te leggen.

In overleg met de opdrachtgever stellen we vast uit welke onderdelen de training bestaat. De indeling passen we aan op de taken die je als mentor binnen het bedrijf hebt.

Vorm

De docent licht de theorie toe aan de hand van praktijkvoorbeelden. De vaardigheden leer je door praktische oefeningen te doen. In overleg maken we video-opnamen van deelnemers. Deze beelden bekijken en analyseren we samen.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Professionals die een mentorrol (gaan) vervullen

Instapniveau

divers

Variant

Dag training

Zelfstudie

2 uur per bijeenkomst

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze cursus incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.