Cursus

Reiniging en desinfectie leidingwaterinstallatiesCursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 05-06-2024 05-06-2024 880,00 Direct inschrijven
UTRECHT 13-11-2024 13-11-2024 920,00 Direct inschrijven

Doel

Het (door)spoelen, reinigen en desinfecteren van drinkwaterinstallaties wordt toegepast bij nieuw aangelegde leidingen, bij leidingen waarin het water gedurende langere tijd heeft stilgestaan en bij besmetting van drinkwaterinstallaties met de legionellabacterie. Om tot harmonisatie te komen van o.a. het beheer en het onderhoud van drinkwaterinstallaties zijn waterwerkbladen opgesteld, als uitwerking van de meer algemene norm NEN 1006+A1 (Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties).

In deze cursus worden de relevante waterwerkbladen (o.a. Waterwerkblad 2.4: Ingebruikstelling, reiniging en desinfectie) behandeld. Je leert hoe je plannen kunt opstellen voor een veilige en goede reiniging en voor desinfectie van drinkwaterinstallaties.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • situaties waarin leidingen gespoeld, gereinigd en/of gedesinfecteerd moeten worden;
  • eisen voor (door)spoelen, reinigen en desinfecteren, zoals gesteld in Waterwerkblad 2.4;
  • plan van aanpak voor het (door)spoelen, reinigen en desinfecteren van een collectieve drinkwaterinstallatie, rekening houdend met de bestendigheid van leidingmaterialen en appendages tegen de gehanteerde temperaturen en oplossingen van chemicaliën;
  • wetgeving ten aanzien van lozingen op het riool;
  • het in gebruik nemen van een (nieuwe) installatie.

Vorm

In de cursus worden de eisen besproken voor het spoelen, reinigen en desinfecteren van leidingen. Je oefent met het bepalen van de spoelvolgorde en het maken van een plan van aanpak voor het reinigen en desinfecteren van leidingen.

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van het opleidingstraject Controleur veilige drinkwaterinstallaties en Deskundige veilige drinkwaterinstallaties.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Installateurs, medewerkers met adviserende of uitvoerende taken gericht op legionellapreventie, eigenaren/beheerders van collectieve leidingwaterinstallaties.

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Duur

1 bijeenkomst

Maximaal aantal deelnemers

16

Coordinator


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 05-06-2024 05-06-2024 880,00 Direct inschrijven
UTRECHT 13-11-2024 13-11-2024 920,00 Direct inschrijven

"De cursus is heel actueel en goed toepasbaar in de praktijk. Het gebruik van filmmateriaal werkt verhelderend en de docent is zeer deskundig."