Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
BERGSCHENHOEK 24-09-2024 08-10-2024 2.490,00 Direct inschrijven

Doel

Goede waterkeringen betekenen veiligheid voor burgers. Er zijn richtlijnen om frequente inspecties van waterkeringen op een goede manier uit te voeren. Je leert met de juiste basiskennis van waterkeringen, schades en faalmechanismen een eenduidige visuele inspectie volgens de richtlijnen uit te voeren. Je maakt kennis met de Digigids, de nationale schade catalogus voor waterkeringen. Je leert digitaal te inspecteren in het veld. Na afloop kun je dijken inspecteren en de schadebeelden op een gestructureerde manier vastleggen.

Als je slaagt voor opleiding mag je jezelf ‘gediplomeerd inspecteur’ noemen. Je beschikt over kwalitatief goede inspectievaardigheden. Het praktijkexamen wordt ondersteund vanuit het Programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen en voldoet aan de eisen van de toekomstige certificering van inspecteurs.

Inhoud

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • technische kennis van waterkeringen;
  • faal- en bezwijkmechanismen;
  • visueel waarnemen van schadebeelden van rivier-, zee- en regionale keringen;
  • het gewenste inspectieproces;
  • gestructureerde vastlegging;
  • analyse van waarnemingen;
  • gebruik van de Digigids;
  • gebruik van Digispectie.

Vorm

De theorie bieden we aan via individuele online leeractiviteiten en verwerk je door diverse opdrachten te maken. Tijdens fysieke bijeenkomsten oefenen we met inspecteren en delen we elkaars ervaringen.

Op de laatste lesdag krijg je een theorietoets. Heb je hier een 5,5 of hoger voor gehaald? Dan mag je op voor het praktijkexamen. Het praktijkexamen duurt één dagdeel. Je voert individueel een dijkinspectie uit van twee verschillende dijkvakken: een primaire en een regionale kering. Tijdens het examen noteer je in de app de schades die je ziet. En geef je een oordeel over het dijkvak. De examinator toetst jouw inspectievaardigheden en observeert of je gestructureerd te werk gaat en volledig bent in jouw aanpak. Na afloop van het examen wordt op basis van jouw waarnemingen en de observaties van de examinatoren bepaald of je geslaagd bent en het diploma ontvangt.

Programma

Deze opleiding bestaat uit 3 individuele online leeractiviteiten en 3 fysieke bijeenkomsten.

Visuele inspectie van waterkeringen lesrooster 2e groep - 27-2-2024 (pdf, 182 kB)

Bijzonderheden

De opleiding is in opdracht van Stowa ontwikkeld.

logo Stowa

Waterkeringen worden blootgesteld aan verschillende bedreigingen, variërend van extreme droogte tot de dreiging van hoogwater. Visuele inspectie vormt daarom een belangrijke pijler om de veiligheid van waterkeringen te kunnen blijven garanderen. Om de dijkinspecties verder te professionaliseren biedt Wateropleidingen samen met PIW 3.0 deze opleiding aan, waarbij inspecteurs in het veld worden getoetst op hun inspectievaardigheden.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

(Dijk)inspecteurs, rayonmedewerkers

Instapniveau

mbo

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Duur

6 dagdelen

Maximaal aantal deelnemers

16

Coordinator

Examen

De opleiding bevat een theorie-examen en een praktijkexamen. Als je het theorie-examen met een voldoende afrondt, mag je deelnemen aan het praktijkexamen.

Herexamenkosten vallen buiten de cursusprijs. Deze kosten brengen wij apart in rekening.


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
BERGSCHENHOEK 24-09-2024 08-10-2024 2.490,00 Direct inschrijven

viw_jaap_bronsveld_960x600

'Dankzij de cursus kun je beginnende schades herkennen die je anders over het hoofd zou zien. '

Jaap Bronsveld
Specialist waterkeringen (Waterschap Rivierenland)

"Inhoud van de cursus is direct toepasbaar met de juiste mix van theorie en praktijk"
- B. Alexander (Waterschap Rijn en IJssel)

"In de cursus worden de voorwaarden gesteld waaraan waterkeringen moeten voldoen. Na de lessen ben je in staat zelfstandig een visuele inspectie aan een waterkering uit te voeren."