Doel

De Nederlandse watersector voert steeds meer projecten uit in het buitenland. De medewerkers die daar in betrokken zijn, ervaren dat werken in het buitenland anders is dan werken in Nederland. Met name flexibiliteit en cultuurverschillen spelen hierbij een belangrijke rol. Om projecten in het buitenland succesvol uit te voeren, is het belangrijk rekening te houden met deze verschillen.

Deze cursus behandelt cultuuraspecten die een rol spelen bij het uitvoeren van projecten en het samenwerken met buitenlandse collega's. Je krijgt inzicht in de eigen Nederlandse cultuur en in die van het land waar je mee gaat werken. Vervolgens leer je de hoofd-cultuurkenmerken (tijd, hiërarchie, gedrag) van andere culturen kennen. En je leert hoe je daarmee omgaat bij het uitvoeren van projecten. Je krijgt positieve en negatieve voorbeelden van lessons learned.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • cultuur: kenmerken Nederlandse versus buitenlandse cultuur, kennis van cultuurkenmerken (tijd, hiërarchie, gedrag);
  • de omgang met cultuurkenmerken in Europa, Azië, Latijns-Amerika en Afrika en de daarbij horende communicatie;
  • verwachtingen management, het maken van afspraken;
  • projectmatig werken in het buitenland: aanpak, belangrijke aandachtspunten en werkvormen en samenwerken;
  • lessons learned, bloopers, en aandachtspunten.

Vorm

In de cursus worden veel praktijkvoorbeelden gebruikt. Tijdens de cursus stel je zelf vragen en breng je eigen ervaringen in. Vanuit het werkveld nodigen we gastsprekers uit die ervaring hebben met het uitvoeren van waterprojecten in het buitenland.

Bijzonderheden

Deze cursus is een samenwerking van Culture-Inc. en Wateropleidingen

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Medewerkers uit de Nederlandse watersector die waterprojecten in het buitenland uitvoeren of begeleiden

Instapniveau

hbo/wo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

2 uur per bijeenkomst

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze cursus incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.

esther_janssen_www_960_x_600

'Het gaat in deze training om het kunnen herkennen en hanteren van cultuuraspecten.'

Esther Janssen
Managing Director (Culture-Inc.)