Eerder uitgevoerd

Vloeistofmechanica voor de afvalwaterketen
Doel

Hydraulische berekeningen zijn de basis voor het ontwerpen en dimensioneren van riolering, infiltratievoorzieningen en andere randvoorzieningen. Deze opleiding geeft je inzicht in en de vaardigheden om hydraulicavraagstukken op te lossen. Na het volgen van deze opleiding kun je de meest voorkomende hydraulische berekeningen (riolering, rioolwaterzuiveringsinstallatie, goten, kanalen, bermsloten, duikers) zelfstandig uitvoeren. Ook ben je in staat ontwerpen en bijbehorende rekenresultaten van specialisten te beoordelen.

Inhoud

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • wrijvingsverliezen, vertragingsverliezen, stuwkrommen en zijdelingse overlaten;
  • hydrodynamische berekeningen;
  • pompen, waterslag;
  • debietmeting;
  • randvoorzieningen;
  • relatie tussen riolering en rioolwaterzuiveringsinstallaties;
  • persleidingen.

Vorm

De onderwerpen worden door middel van casussen en opdrachten toegelicht. U doet ook mee aan een practicum waar u metingen en berekeningen uitvoert aan een aantal proefopstellingen.

Incompany

Deze opleiding verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze opleiding organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Rioleringsmedewerkers, ontwerpers en adviseurs in de afvalwaterketen

Instapniveau

hbo

Variant

Avond opleiding

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze opleiding incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.