Doel

Voor waterbedrijven is een goed beheer van het grondwater, als bron voor de bereiding van drinkwater, van groot belang. Deze cursus is gericht op het verkrijgen van inzicht in de problematiek en de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het gebiedsgericht beheer van grondwater en de bijbehorende monitoring van waterkwaliteit. Hier zijn verschillende partijen bij betrokken, waarbij drinkwaterbedrijven zowel een beleidsmatige als een inhoudelijke rol spelen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • bodemverontreiniging: waar hebben we het over / wat zijn de risico’s;
  • welke factoren bedreigen het diepe grondwater en wat is de huidige stand van zaken;
  • ontwikkelingen in het beheer van de kwaliteit van het grondwater;
  • wat is de rol van drinkwaterbedrijven en de visie op omgevingsmanagement.

Vorm

De docent behandelt de theorie op een interactieve wijze, waarbij de praktijk centraal staat.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Projectleiders en teammanagers die betrokken zijn bij het beheer van diep grondwater

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

CoordinatorMogelijk interessant

Charles Odekerken-5

"De aangedragen kennis kan toegepast worden bij het vormen van een visie op grondwaterbeheer en om de strategie over grondwaterbescherming te bepalen."

Charles Odekerken
NOK-C