Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 02-10-2024 04-12-2024 2.970,00 Direct inschrijven

Doel

De rol van de watersysteembeheerder verandert door de effecten van  klimaatverandering, aandacht voor circulaire economie en de actieve inbreng van diverse stakeholders. Je zorgt niet alleen meer voor een goede waterafvoer, maar de focus ligt ook op verdroging, goede waterkwaliteit, bestrijden van invasieve soorten, efficiënt omgaan met beheer, assetmanagement en het aansturen van aannemers. Deze verandering van werken vraagt om een andere, nieuwe aanpak. Je krijgt meer verantwoordelijkheden, je zorgt voor een gezond watersysteem en je bent nog meer het visitekaartje van de organisatie.

In deze opleiding krijg je actuele kennis over klimaatadaptief waterbeheer en onderhoud. Dit in combinatie met vaardigheden om diverse relaties (ook je interne collega’s) te betrekken in je werk. Je neemt daarin alle ontwikkelingen binnen je beheergebied mee. Na het volgen van deze opleiding weet je hoe je het nieuwe beheer en onderhoud uitvoert en hoe je omgaat met stakeholders. Je kunt je werkzaamheden en organisatie beter presenteren en je kunt uitleggen waarom maatregelen worden toegepast.

Inhoud

In de opleiding komen de volgende thema’s aan bod:

  • Watersysteem: waterhuishouding, waterbalans, peilbeheer, calamiteiten, waterkwaliteit, flora & fauna.
  • Klimaat: klimaatverandering, weersinvloeden, verdroging, vernatting, invasieve soorten, effecten op bodem, natuur.
  • Onderhoudsvormen: maaien, baggeren, peilbeheer, grondwerk, risicogestuurd, preventief, correctief.
  • Uitbesteding onderhoud: toezicht en regievoering, contractvormen en contracteren.
  • Integraal systeemdenken, eigen omgeving en beheergebied.
  • Wet- en regelgeving.
  • Beheer, data en monitoring van assets.
  • Presentatie van jezelf, je werkzaamheden en organisatie, omgaan met stakeholderbelangen en beleid.

Vorm

Tijdens de opleiding staat jouw beheergebied centraal. Door theorie te combineren met praktijksituaties van jou en je mededeelnemers wisselen we nieuwe ervaringen uit. Er is extra aandacht voor jouw rol binnen en buiten de organisatie. In verschillende oefeningen ervaar je zelf wat voor jou het beste werkt.

De opleiding wordt ondersteund door de Digitale Wateropleidingen (DWO). Hier krijg je lesmateriaal en oefenvragen aangeboden en kan je ervaringen delen met mededeelnemers. Je sluit de opleiding af met een groepsopdracht en presentatie. De groepsopdracht is de uitwerking van een integrale aanpak van een onderhoudsprobleem of vraagstuk.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Medewerkers waterbeheer en onderhoud

Instapniveau

mbo

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Duur

8 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

20

Coordinator

Examen

Je sluit de opleiding af met een groepsopdracht en presentatie.


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 02-10-2024 04-12-2024 2.970,00 Direct inschrijven