Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
BREDA 07-09-2021 24-05-2022 2.800,00 Direct inschrijven
UTRECHT 07-09-2021 24-05-2022 2.800,00 Direct inschrijven
ZWOLLE 07-09-2021 24-05-2022 2.800,00 Direct inschrijven

Doel

Zuivering van afvalwater is nodig om de kwaliteit van het oppervlaktewater en het leefmilieu te verbeteren. Afvalwaterzuivering is een omvangrijk proces met veel stappen, interacties en mogelijkheden tot bijsturen. De procesoperator heeft als taak om het afvalwater goed en effectief te zuiveren.

Deze opleiding leert je basiskennis over afvalwater en de zuivering ervan. Je krijgt inzicht in de verschillende processtappen, de samenhang tussen de processen en  de stuurmogelijkheden. Ook leer je welke technische aspecten een rol spelen bij waterzuivering. Na het volgen van de opleiding beschik je over kennis van het inzamelen en transport van afvalwater, het zuiveringsproces en de behandeling van slib.

Inhoud

De opleiding bestaat uit twee modules:

  1. Zuiveringsprocessen en slib (18 avonden):
    Basiskennis chemie, microbiologie, fysisch-chemische processen en wetgeving; zuiveringsprocessen voor huishoudelijk en industrieel afvalwater, actiefslib-principes en stikstof- en fosfaatverwijdering, slibverwerking, omgevingshinder.
  2. Techniek en procesbeheersing (13 avonden):
    Civiele techniek, werktuigbouwkunde, elektrotechnische installatie, meet- en regeltechniek, energie, onderhoud, procesbeheersing, troubleshooting en kosten.

Vorm

De Techniek Afvalwaterzuivering is een avondopleiding waarbij in de fysieke lessen ervaringen worden uitgewisseld, geoefend wordt met de lesstof en de theorie wordt toegepast aan de hand van praktijkvoorbeelden. De Digitale WaterOpleidingen (DWO) ondersteunt het leerproces en bereidt je voor op de examens. Hier vind je videolessen waarin je de theorie bestudeert en direct via opdrachten leert toepassen. In beide modules vindt een excursie plaats.

Programma

Deze opleiding bestaat uit 16 fysieke bijeenkomsten, 14 videolessen en 1 digitale les. In het lesrooster zie je hoe de lessen verdeeld zijn.

Lesrooster Techniek Afvalwaterzuivering 7-9-2021 Breda (pdf, 194 kB)

Lesrooster Techniek Afvalwaterzuivering 7-9-2021 Utrecht (pdf, 189 kB)

Lesrooster Techniek Afvalwaterzuivering 7-9-2021 Zwolle (pdf, 191 kB)

Bijzonderheden

De TAZ biedt de perfecte basis voor vervolg met de UTAZ. Voor een meer toegepaste opleiding kun je kiezen voor een Praktijktraject TAZ.

Coronaproof
De geplande opleidingen en cursussen starten met inachtneming van de richtlijnen van de overheid m.b.t. het coronavirus. De locaties die wij gebruiken zijn ingericht op 1,5-meter-onderwijs en daar waar mogelijk gebruiken wij digitale lesvormen. Hier vind je meer informatie over maatregelen m.b.t. het coronavirus.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Medewerkers zuiveren, medewerkers elektrotechniek en technisch medewerkers C op een zuivering, werkvoorbereiders, basisoperators.

Instapniveau

mbo

Minimaal 1 jaar zuivering gerelateerde werkervaring op operationeel niveau wordt sterk geadviseerd.

Variant

Avond opleiding

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Duur

31 avonden

Maximaal aantal deelnemers

21

Coordinator

Examen

de opleiding bestaat uit twee modules, die je elk met een tentamen afsluit

Vaardigheden

RapporterenCreatieve oplossingen bedenkenTrouble shootingInstructies gevenCommunicatie en feedbackArgumenteren

Modules

Module 1 Zuiveringsprocessen en slib

Module 2 Techniek en procesbeheersing


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
BREDA 07-09-2021 24-05-2022 2.800,00 Direct inschrijven
UTRECHT 07-09-2021 24-05-2022 2.800,00 Direct inschrijven
ZWOLLE 07-09-2021 24-05-2022 2.800,00 Direct inschrijven

Voorlopig inschrijven

Wil je alvast een plaats voor deze opleiding reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

"De opleiding past goed bij m'n werk. De docenten nemen de tijd voor je."
(Cursist Techniek Afvalwaterzuivering)

Judith van der Wijk

"Beter snappen wat er op een afvalwaterzuivering gebeurt, en waarom."

Judith van der Wijk
Docent TAZ/UTAZ Zwolle